Obalový materiál - vrecia, špagáty

Informácie o zákazke

Informácie

Názov zákazky: Obalový materiál - vrecia, špagáty
Kód zákazky: Z20245632
Postup: Podlimitná zákazka s využitím EKS
Druh: Tovary
Hlavný CPV: 18937000-6
Predpokladaná hodnota: 8 576,00 €

Termíny

Predkladanie ponúk: 12.7.2024 11:15
Vyhlásenie: 8.7.2024

Verejný obstarávateľ

Adresa: Hlohovecká
95141 Lužianky
NUTS: -
Miesto dodania: Slovenská republika
Zdroj: EKS

Vysúťažaný dodávateľ

Názov dodávateľa: OfficeLand, s.r.o.
Adresa: Mierová ulica 183
821 05 Bratislava

Linky a dokumenty