Aktualizácia licencie

Informácie o zákazke

Informácie

Názov zákazky: Aktualizácia licencie
Kód zákazky: Z20242452
Postup: Podlimitná zákazka s využitím EKS
Druh: Tovary
Hlavný CPV: 48000000-8
Predpokladaná hodnota: 845,00 €

Termíny

Predkladanie ponúk: 12.4.2024 11:00
Vyhlásenie: 8.4.2024

Verejný obstarávateľ

Adresa: Hlohovecká
95141 Lužianky
NUTS: -
Miesto dodania: Piešťany, Piešťany, Trnavský, Slovenská republika
Zdroj: EKS

Linky a dokumenty