Kŕmne zmesi pre ošípané, prasničky a štartérova kŕmna zmes

Informácie o zákazke

Informácie

Názov zákazky: Kŕmne zmesi pre ošípané, prasničky a štartérova kŕmna zmes
Kód zákazky: Z20245742
Postup: Podlimitná zákazka s využitím EKS
Druh: Tovary
Hlavný CPV: 15710000-8
Predpokladaná hodnota: 17 017,00 €

Termíny

Predkladanie ponúk: 15.7.2024 10:30
Vyhlásenie: 10.7.2024

Verejný obstarávateľ

Adresa: Hlohovecká
95141 Lužianky
NUTS: -
Miesto dodania: Lužianky, Nitra, Nitriansky, Slovenská republika
Zdroj: EKS

Vysúťažaný dodávateľ

Názov dodávateľa: KOS - Kysucká obchodná spoločnosť, s.r.o. skrátený názov : KOS, s.r.o.
Adresa: Hviezdoslavova 1699
022 01 Čadca