Hnojivá

Informácie o zákazke

Informácie

Názov zákazky: Hnojivá
Kód zákazky: Z20242286
Postup: Podlimitná zákazka s využitím EKS
Druh: Tovary
Hlavný CPV: 24440000-0
Predpokladaná hodnota: 75 268,00 €

Termíny

Predkladanie ponúk: 3.4.2024 10:00
Vyhlásenie: 26.3.2024

Verejný obstarávateľ

Adresa: Hlohovecká
95141 Lužianky
NUTS: -
Miesto dodania: Slovenská republika
Zdroj: EKS

Linky a dokumenty

Zákazka na EKS: Hnojivá (Z20242286)