Správa Tatranského národného parku so sídlom v Tatranskej Lomnici

Zaregistrujte sa, aby ste videli všetky verejné zákazky

V zozname nižšie je zobrazených len prvých 5 aktívnych súťaží, kde možnosť zúčastniť sa čoskoro končí.
Aby ste mohli vidieť všetky zverejné súťaže, zaregistrujte sa. Registrácia je bezplatná a nezaberie viac ako 1 minútu.

Informácie o verejnom obstarávateľovi

Názov subjektu: Správa Tatranského národného parku so sídlom v Tatranskej Lomnici
Adresa: Tatranská Lomnica
Mesto: Vysoké Tatry
PSČ: 05960
IČO: 54435293
DIČ: 2121704090
IČ DPH:
Názov Zdroj Ponuky do
Obnova lesa a pestovná činnosť na lesných pozemkoch v kompetencii Správy TANAP-u pre rok 2024
Verejná súťaž (Nadlimitná zákazka)
509757
uvo 20240729080029.07.2024
08:00
Názov Zdroj Ponuky do
Hygienické potreby do dávkovačov TORK
Podlimitná zákazka s využitím EKS
Z20226721
eks 20220623130023.06.2022
13:00
Krmivo pre ryby
Podlimitná zákazka s využitím EKS
Z20226980
eks 20220704130004.07.2022
13:00
Stravné poukážky
Podlimitná zákazka s využitím EKS
Z20228273
eks 20220805130005.08.2022
13:00
Substrát na pestovanie sadeníc
Podlimitná zákazka s využitím EKS
Z202212654
eks 20221107130007.11.2022
13:00
Elektronické stravovacie poukážky
Podlimitná zákazka s využitím EKS
Z202215436
eks 20221220100020.12.2022
10:00
Dodávka zemného plynu
Podlimitná zákazka s využitím EKS
Z2023826
eks 20230214123014.02.2023
12:30
Hygienické potreby do dávkovačov TORK
Podlimitná zákazka s využitím EKS
Z202311371
eks 20231019100019.10.2023
10:00
Substrát na pestovanie sadeníc
Podlimitná zákazka s využitím EKS
Z202312861
eks 20231120090020.11.2023
09:00
Termovízia a oblečenie
Podlimitná zákazka s využitím EKS
Z202313087
eks 20231121100021.11.2023
10:00
Substrát na pestovanie sadeníc
Podlimitná zákazka s využitím EKS
Z202313766
eks 20231205100005.12.2023
10:00
Hygienické potreby do dávkovačov TORK
Podlimitná zákazka s využitím EKS
Z202313871
eks 20231206100006.12.2023
10:00
Elektronické stravovacie poukážky
Podlimitná zákazka s využitím EKS
Z202314543
eks 20231227080027.12.2023
08:00
AD BLUE pre motorové vozidlá
Podlimitná zákazka s využitím EKS
Z202314583
eks 20231229090029.12.2023
09:00
Kancelárske potreby
Podlimitná zákazka s využitím EKS
Z2024207
eks 20240119090019.01.2024
09:00
Čistiace prostriedky
Podlimitná zákazka s využitím EKS
Z2024333
eks 20240125090025.01.2024
09:00
Informačná debarierizácia múzea, ako kľúčový prvok environmentálnej výchovy v rámci sprístupňovania kultúry znevýhodneným skupinám
Zákazka s nízkou hodnotou
2023/VO/TANAP/01
uvo 20240206080006.02.2024
08:00
Tatry v štyroch ročných obdobiach – Rekonštrukcia centrálnej časti expozície Múzea TANAP-u
Podlimitná zákazka bez elektronického trhoviska
2023/VO/TANAP/02
uvo 20240208080008.02.2024
08:00
Práce súvisiace s výrobou LRM a starostlivosť o semenné zdroje Správy TANAP-u na rok 2024“
Zákazka s nízkou hodnotou
1274732
uvo 20240219080019.02.2024
08:00
Prístrojové vybavenie laboratória na genetické analýzy a vybavenie chemického laboratória
Verejná súťaž (Nadlimitná zákazka)
2024/01/TANAP/VO
uvo 20240226080026.02.2024
08:00
Dodávka zemného plynu
Podlimitná zákazka s využitím EKS
Z20241228
eks 20240227150027.02.2024
15:00
Krmivo pre ryby
Podlimitná zákazka s využitím EKS
Z20241365
eks 20240304080004.03.2024
08:00
Informačná debarierizácia múzea, ako kľúčový prvok environmentálnej výchovy v rámci sprístupňovania kultúry znevýhodneným skupinám_2
Zákazka s nízkou hodnotou
498947
uvo 20240306080006.03.2024
08:00
Informačná debarierizácia múzea, ako kľúčový prvok environmentálnej výchovy v rámci sprístupňovania kultúry znevýhodneným skupinám_3
Zákazka s nízkou hodnotou
499177
uvo 20240308080008.03.2024
08:00
Obnova lesa a pestovná činnosť na lesných pozemkoch v kompetencii Správy TANAP-u pre rok 2024
Verejná súťaž (Nadlimitná zákazka)
497297
uvo 20240311080011.03.2024
08:00
Tatry v štyroch ročných obdobiach – Rekonštrukcia centrálnej časti expozície Múzea TANAP-u_2
Podlimitná zákazka bez elektronického trhoviska
499229
uvo 20240314080014.03.2024
08:00
Informačná debarierizácia múzea, ako kľúčový prvok environmentálnej výchovy v rámci sprístupňovania kultúry znevýhodneným skupinám_4
Zákazka s nízkou hodnotou
501108
uvo 20240328080028.03.2024
08:00
Vybavenie chemického laboratória
Verejná súťaž (Nadlimitná zákazka)
2024/TANAP/VO
uvo 20240415080015.04.2024
08:00
Obnova lesa a pestovná činnosť na lesných pozemkoch v kompetencii Správy TANAP-u pre rok 2024_2
Verejná súťaž (Nadlimitná zákazka)
501185
uvo 20240422080022.04.2024
08:00
Vybavenie chemického laboratória
Verejná súťaž (Nadlimitná zákazka)
502165
uvo 20240506080006.05.2024
08:00
Obnova lesa a pestovná činnosť na lesných pozemkoch v kompetencii Správy TANAP-u pre rok 2024_4
Verejná súťaž (Nadlimitná zákazka)
502887
uvo 20240515080015.05.2024
08:00
„Sanácia zosuvu cesty na Sliezky dom”
Zákazka s nízkou hodnotou
504991
uvo 20240520090020.05.2024
09:00
Spracovanie projektovej dokumentácie – Sanácia zosuvu svahu na turistickom značenom chodníku v úseku Hrebienok – Rainerová chata
Verejná súťaž (Nadlimitná zákazka)
505053
uvo 20240604090004.06.2024
09:00
Spracovanie projektovej dokumentácie – Sanácia zosuvu svahu na turistickom značenom chodníku v úseku Hrebienok – Rainerová chata
Verejná súťaž (Nadlimitná zákazka)
509001
uvo 20240717090017.07.2024
09:00