Informačná debarierizácia múzea, ako kľúčový prvok environmentálnej výchovy v rámci sprístupňovania kultúry znevýhodneným skupinám_4

Informácie o zákazke

Informácie

Názov zákazky: Informačná debarierizácia múzea, ako kľúčový prvok environmentálnej výchovy v rámci sprístupňovania kultúry znevýhodneným skupinám_4
Kód zákazky: 501108
Kód oznámenia: 8730 - WNS
Postup: Zákazka s nízkou hodnotou
Druh: Služby
Hlavný CPV: 72212930-7
Predpokladaná hodnota: 22 056,67 €

Termíny

Predkladanie ponúk: 28.3.2024 08:00
Vyhlásenie: 20.3.2024

Verejný obstarávateľ

Adresa: Tatranská Lomnica
05960 Vysoké Tatry
NUTS: SK041 - Prešovský kraj
Miesto dodania: Vysoké Tatry 05960 Slovensko
Zdroj:

Popis

Predmetom verejného obstarávanie je Debarierizácia expozície pre nepočujúcich a s mentálnym postihnutím sprístupnená formou: • Posunkový jazyk: Videá a virtuálni sprievodcovia s tlmočníkom v posunkovom jazyku. • Titulky: Všetky audiovizuálne materiály sú doplnené titulkami. • Vizuálne podnety: Zabezpečenie vizuálnych podnetov, ktoré môžu pomôcť v komunikácii a orientácii. • Piktogramy a symboly: Jednoduché a intuitívne vizuálne prvky, ktoré pomáhajú v orientácii a pochopení obsahu. • Zážitkové mapy: Mapy, ktoré sú navrhnuté tak, aby boli jednoduché a zrozumiteľné. • Interaktívne prvky: Aktivity a hry, ktoré sú prispôsobené ich potrebám a zručnostiam. V rámci projektu deberierizácie expozície múzea je potrebné zaobstarať: 1. Virtuálny sprievodca obsahujúci 27 videí v posunkovom jazyku popisujúci tematické bloky v expozícii doplnené o titulky. Videa budú stiahnuteľné cez QR cody a NFC čipy. Prvky pre osoby s poruchami sluchu. 2. Zážitková mapa obsahujúca súbor piktogramov a cielene vytvorených symbolov zameraných na prípravu a samotné absolvovanie prehliadky expozície. 3. Taktilné predmety - modely živočíchov (10 x) a biotopov (6 x) a neživej prírody (2 x) Objednávateľ zákazky dodá dodávateľovi na spracovanie odborné texty, multimediálne záznamy zvukov a filmových sekvencií zvierat ku každej dioráme a vitríne so zapracovaním autorských práv autorov snímok a záznamov dokumentárnych filmových sekvencií. Podrobná špecifikácia predmetu zákazky je súčasťou príloh Výzvy na predkladanie ponúk. Uchádzač predkladá ponuku na celý predmet zákazky.

Vestník

Výzva na predkladanie ponúk

Identifikátor ÚVO: 1283041
1. Základné údaje
 • Organizácia: Správa Tatranského národného parku so sídlom v Tatranskej Lomnici (ID: 28111)
 • Zákazka: Informacˇna´ debarieriza´cia mu´zea, ako klˇu´cˇovy´ prvok environmenta´lnej vy´chovy v ra´mci spri´stupnˇovania kultu´ry znevy´hodneny´m skupina´m_4 (ID: 501108)
 • Typ formulára: Súťaž
 • Verzia oznámenia : 01
 • Podtyp oznámenia: PF-SUTAZ-3
2. Organizácie
 • 2.1 Organizácie
 • 2.1.1 Zoznam organizácii uvedených v oznámení
 • Zoznam organizácii uvedených v oznámení
 • Základné údaje o organizácii
 • Názov organizácie: Úrad pre verejné obstarávanie
 • IČO: 31797903
 • DIČ: 2021511008
 • Adresa
 • Ulica: Ružová dolina
 • Číslo: 10
 • Mesto: Bratislava - mestská časť Ružinov
 • PSČ: 82109
 • Nižšia územná jednotka krajiny: Bratislavský kraj
 • Krajina: Slovensko
 • Kontaktné údaje
 • E-mail: info@uvo.gov.sk
 • Telefónne číslo: +421250264111
 • Zoznam organizácii uvedených v oznámení
 • Základné údaje o organizácii
 • Názov organizácie: Správa Tatranského národného parku so sídlom v Tatranskej Lomnici
 • IČO: 54435293
 • DIČ: 2121704090
 • Adresa
 • Mesto: Vysoké Tatry
 • PSČ: 05960
 • Nižšia územná jednotka krajiny: Prešovský kraj
 • Krajina: Slovensko
 • Kontaktné údaje
 • E-mail: veronika.vodhanelova@tanap.sk
 • Telefónne číslo: 0902868090
 • Informácie týkajúce sa výlučne kupujúceho
 • Hlavný kupujúci: áno
3. Kupujúci a poskytovateľ služieb
 • 3.1 Kupujúci
 • 3.1.1 Kupujúci
 • Základné údaje o kupujúcom
 • ID kupujúceho : ORG-0002 (Správa Tatranského národného parku so sídlom v Tatranskej Lomnici)
 • Typ kupujúceho podľa právnych predpisov: Verejnoprávna inštitúcia
 • Profil kupujúceho (URL): https://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie/vyhladavanie-profilov/detail/21307
 • Poskytovatelia služieb
 • Poskytovatelia služieb
 • ID poskytovateľa služieb: ORG-0001 (Úrad pre verejné obstarávanie)
 • Typ poskytovateľa služieb: TED eSender
4. Postup
 • 4.1 Účel
 • 4.1.1 Predchádzajúce oznámenie
 • Predchádzajúce oznámenie:
 • 4.1.2 Opis
 • Referenčné číslo: 501108
 • Názov: Informacˇna´ debarieriza´cia mu´zea, ako klˇu´cˇovy´ prvok environmenta´lnej vy´chovy v ra´mci spri´stupnˇovania kultu´ry znevy´hodneny´m skupina´m_4
 • Opis: Predmetom verejného obstarávanie je Debarierizácia expozície pre nepočujúcich a s mentálnym postihnutím sprístupnená formou: • Posunkový jazyk: Videá a virtuálni sprievodcovia s tlmočníkom v posunkovom jazyku. • Titulky: Všetky audiovizuálne materiály sú doplnené titulkami. • Vizuálne podnety: Zabezpečenie vizuálnych podnetov, ktoré môžu pomôcť v komunikácii a orientácii. • Piktogramy a symboly: Jednoduché a intuitívne vizuálne prvky, ktoré pomáhajú v orientácii a pochopení obsahu. • Zážitkové mapy: Mapy, ktoré sú navrhnuté tak, aby boli jednoduché a zrozumiteľné. • Interaktívne prvky: Aktivity a hry, ktoré sú prispôsobené ich potrebám a zručnostiam. V rámci projektu deberierizácie expozície múzea je potrebné zaobstarať: 1. Virtuálny sprievodca obsahujúci 27 videí v posunkovom jazyku popisujúci tematické bloky v expozícii doplnené o titulky. Videa budú stiahnuteľné cez QR cody a NFC čipy. Prvky pre osoby s poruchami sluchu. 2. Zážitková mapa obsahujúca súbor piktogramov a cielene vytvorených symbolov zameraných na prípravu a samotné absolvovanie prehliadky expozície. 3. Taktilné predmety - modely živočíchov (10 x) a biotopov (6 x) a neživej prírody (2 x) Objednávateľ zákazky dodá dodávateľovi na spracovanie odborné texty, multimediálne záznamy zvukov a filmových sekvencií zvierat ku každej dioráme a vitríne so zapracovaním autorských práv autorov snímok a záznamov dokumentárnych filmových sekvencií. Podrobná špecifikácia predmetu zákazky je súčasťou príloh Výzvy na predkladanie ponúk. Uchádzač predkladá ponuku na celý predmet zákazky.
 • Druh zákazky: Služby
 • 4.1.3 Rozsah obstarávania
 • Predpokladaná hodnota
 • Predpokladaná hodnota (BT-27-Procedure) (hodnota): 22 056.67
 • Predpokladaná hodnota (BT-27-Procedure) (mena): Euro
 • Informácie o hlavnej klasifikácii predmetu zákazky
 • Typ klasifikácie: Spoločný slovník obstarávania
 • Hlavný CPV kód: Služby na vývoj softvéru na školenie (výcvik) a zábavu
 • Informácie o dodatočnej klasifikácii predmetu zákazky
 • Informácie o dodatočnej klasifikácii predmetu zákazky
 • Typ klasifikácie: Spoločný slovník obstarávania
 • 4.2 Informácie o postupe
 • 4.2.1 Postup
 • Druh postupu: Iný jednofázový postup
 • 4.3 Informácie o predkladaní ponúk na časti
 • 4.3.1 Maximálny počet častí
 • Maximálny počet častí, pre ktoré môže jeden uchádzač predložiť ponuku(-y).: 1
5. Časti
 • 5.1 Informácie o časti
 • 5.1.1 Časť
 • Názov: Informačná debarierizácia múzea, ako kľúčový prvok environmentálnej výchovy v rámci sprístupňovania kultúry znevýhodneným skupinám_4
 • Účel
 • Opis časti
 • Referenčné číslo: 501108
 • Názov : Informačná debarierizácia múzea, ako kľúčový prvok environmentálnej výchovy v rámci sprístupňovania kultúry znevýhodneným skupinám_4
 • Opis: Predmetom verejného obstarávanie je Debarierizácia expozície pre nepočujúcich a s mentálnym postihnutím sprístupnená formou: • Posunkový jazyk: Videá a virtuálni sprievodcovia s tlmočníkom v posunkovom jazyku. • Titulky: Všetky audiovizuálne materiály sú doplnené titulkami. • Vizuálne podnety: Zabezpečenie vizuálnych podnetov, ktoré môžu pomôcť v komunikácii a orientácii. • Piktogramy a symboly: Jednoduché a intuitívne vizuálne prvky, ktoré pomáhajú v orientácii a pochopení obsahu. • Zážitkové mapy: Mapy, ktoré sú navrhnuté tak, aby boli jednoduché a zrozumiteľné. • Interaktívne prvky: Aktivity a hry, ktoré sú prispôsobené ich potrebám a zručnostiam. V rámci projektu deberierizácie expozície múzea je potrebné zaobstarať: 1. Virtuálny sprievodca obsahujúci 27 videí v posunkovom jazyku popisujúci tematické bloky v expozícii doplnené o titulky. Videa budú stiahnuteľné cez QR cody a NFC čipy. Prvky pre osoby s poruchami sluchu. 2. Zážitková mapa obsahujúca súbor piktogramov a cielene vytvorených symbolov zameraných na prípravu a samotné absolvovanie prehliadky expozície. 3. Taktilné predmety - modely živočíchov (10 x) a biotopov (6 x) a neživej prírody (2 x) Objednávateľ zákazky dodá dodávateľovi na spracovanie odborné texty, multimediálne záznamy zvukov a filmových sekvencií zvierat ku každej dioráme a vitríne so zapracovaním autorských práv autorov snímok a záznamov dokumentárnych filmových sekvencií. Podrobná špecifikácia predmetu zákazky je súčasťou príloh Výzvy na predkladanie ponúk. Uchádzač predkladá ponuku na celý predmet zákazky.
 • Druh zákazky: Služby
 • Rozsah obstarávania
 • Predpokladaná hodnota
 • Predpokladaná hodnota (BT-27-Lot) (hodnota): 22 056.67
 • Predpokladaná hodnota (BT-27-Lot) (mena): Euro
 • Informácie o hlavnej klasifikácii predmetu zákazky
 • Typ klasifikácie: Spoločný slovník obstarávania
 • Hlavný CPV kód: Služby na vývoj softvéru na školenie (výcvik) a zábavu
 • Informácie o dodatočnej klasifikácii predmetu zákazky
 • Informácie o dodatočnej klasifikácii predmetu zákazky
 • Typ klasifikácie: Spoločný slovník obstarávania
 • Informácie o strategickom verejnom obstarávaní
 • Informácie o strategickom verejnom obstarávaní
 • Informácie o strategickom verejnom obstarávaní
 • Strategické verejné obstarávanie: Žiadne
 • Finančné prostriedky EÚ
 • Finančné prostriedky EÚ: Obstarávanie je plne alebo čiastočne financované z fondov EÚ
 • Informácie o rámcovej dohode a dynamickom nákupnom systéme
 • Rámcová dohoda: Žiadna
 • Dynamický nákupný systém: Žiadny
 • Informácie o rámcovej dohode
 • Kategórie: Kategórie kupujúcich
 • Súťažné podmienky
 • Zoznam podmienok účasti
 • Zoznam podmienok účasti
 • Typ podmienky účasti: Vhodnosť vykonávať odbornú činnosť
 • Opis podmienky účasti: 1) Verejného obstarávania sa môže zúčastniť len ten, kto spĺňa podmienky účasti týkajúce sa osobného postavenia stanovené v §32 ods. 1 ZVO. 2) Splnenie týchto podmienok uchádzač preukazuje dokladmi podľa §32 ods. 2 ZVO. 3) Ak má uchádzač sídlo, miesto podnikania alebo pobyt mimo územia Slovenskej republiky môže splnenie týchto podmienok preukázať podľa §32 ods. 4 a ods. 5 ZVO. 4) Podmienky účasti môže uchádzač preukázať aj: a) v súlade s §39 ZVO jednotným európskym dokumentom, b) čestným vyhlásením v súlade s § 114 ods. 1 ZVO alebo c) v súlade s §152 ZVO informáciou o zápise do zoznamu hospodárskych subjektov. Verejný obstarávateľ uzná za rovnocenný zápis alebo potvrdenie o zápise vydané príslušným orgánom iného členského štátu Európskej únie. 5) Ak uchádzač nepredloží doklady preukazujúce splnenie podmienok účasti týkajúcich sa osobného postavenia, verejný obstarávateľ v súlade s §152 ods. 4 ZVO overí zapísanie hospodárskeho subjektu v zozname hospodárskych subjektov. 6) Skupina dodávateľov preukazuje splnenie podmienok účasti vo verejnom obstarávaní týkajúcich sa osobného postavenia za každého člena skupiny osobitne. Oprávnenie dodávať tovar, uskutočňovať stavebné práce alebo poskytovať službu preukazuje člen skupiny len vo vzťahu k tej časti predmetu zákazky alebo koncesie, ktorú má zabezpečiť. 7) Verejný obstarávateľ bude vyhodnocovať podľa § 112 ods. 6 ZVO a podľa § 55 ods. 1 - verejný obstarávateľ bude vyhodnocovať splnenie podmienok účasti po vyhodnotení ponúk u uchádzača, ktorý sa umiestnil na prvom mieste v poradí Ak uchádzač nesplní požiadavku podľa týchto bodov Výzvy, bude z procesu verejného obstarávania vylúčený.
 • Použitie podmienky účasti: Uplatňuje sa
 • Zoznam podmienok účasti
 • Typ podmienky účasti: Technická a odborná spôsobilosť
 • Opis podmienky účasti: 1. Podľa § 34 ods. 1 písm. b) ZoVO: b) zoznamom poskytnutých služieb za predchádzajúce tri roky od vyhlásenia verejného obstarávania s uvedením cien, miest a lehôt uskutočnenia stavebných prác,; zoznam musí byť doplnený potvrdením o uspokojivom uskutočnení poskytnutých služieb podľa obchodných podmienok, ak odberateľom -bol verejný obstarávateľ alebo obstarávateľ podľa ZoVO, dokladom je referencia podľa § 12 ZoVO, -bola iná osoba ako verejný obstarávateľ alebo obstarávateľ podľa ZoVO, dôkaz o plnení potvrdí odberateľ; ak také potvrdenie uchádzač alebo záujemca nemá k dispozícii, vyhlásením uchádzača alebo záujemcu o ich uskutočnení, doplneným dokladom, preukazujúcim ich uskutočnenie alebo zmluvný vzťah, na základe ktorého boli uskutočnené. Odôvodnenie: Účelom tejto požiadavky je najmä preukázanie skutočnosti, či mal uchádzač v sledovanom období dostatočnú materiálnu, personálnu a odbornú vybavenosť, či je spoľahlivý, odborne a technicky spôsobilý zrealizovať predmet zákazky. Práce súvisiace s informačnou debarierizáciou expozície múzea/múzeí pre špecifické skupiny zdravotne znevýhodnených návštevníkov. Preukázanie úspešne realizácie zákaziek má zabezpečiť odborné a kvalitné plnenie predmetu zákazky. 2. Uchádzač alebo záujemca môže na preukázanie technickej spôsobilosti alebo odbornej spôsobilosti využiť technické a odborné kapacity inej osoby, bez ohľadu na ich právny vzťah. V takomto prípade musí uchádzač alebo záujemca verejnému obstarávateľovi alebo obstarávateľovi preukázať, že pri plnení zmluvy alebo koncesnej zmluvy bude skutočne používať kapacity osoby, ktorej spôsobilosť využíva na preukázanie technickej spôsobilosti alebo odbornej spôsobilosti. Skutočnosť podľa druhej vety preukazuje záujemca alebo uchádzač písomnou zmluvou uzavretou s osobou, ktorej technickými a odbornými kapacitami mieni preukázať svoju technickú spôsobilosť alebo odbornú spôsobilosť. Z písomnej zmluvy musí vyplývať záväzok osoby, že poskytne svoje kapacity počas celého trvania zmluvného vzťahu. Osoba, ktorej kapacity majú byť použité na preukázanie technickej spôsobilosti alebo odbornej spôsobilosti, musí preukázať splnenie podmienok účasti týkajúce sa osobného postavenia a nesmú u nej existovať dôvody na vylúčenie podľa § 40 ods. 6 písm. a) až g) a ods. 7; oprávnenie dodávať tovar, uskutočňovať stavebné práce, alebo poskytovať službu preukazuje vo vzťahu k tej časti predmetu zákazky alebo koncesie, na ktorú boli kapacity záujemcovi alebo uchádzačovi poskytnuté. Ak ide o požiadavku súvisiacu so vzdelaním, odbornou kvalifikáciou alebo relevantnými odbornými skúsenosťami najmä podľa odseku 1 písm. g), uchádzač alebo záujemca môže využiť kapacity inej osoby Minimálna požadovaná úroveň štandardov K bodu 1: Uchádzač musí potvrdeniami preukázať, že v uvedenom období poskytol služby rovnakého alebo podobného charakteru ako predmet zákazky. Zoznam poskytnutých služieb: - názov a sídlo objednávateľa, - kontaktné údaje objednávateľa (meno a priezvisko, tel. č., e-mail), - predmet predmetu zmluvy, - doba dodania, - zmluvná cena bez DPH - portfólio (fotografická a textová dokumentácia vykonaných prác)
 • Použitie podmienky účasti: Uplatňuje sa
 • Kritériá na vyhodnotenie ponúk
 • Zoznam kritérií
 • Zoznam kritérií
 • Typ kritéria na vyhodnotenie ponúk: Cena
 • Názov kritéria na vyhodnotenie ponúk: Najnižšia cena bez DPH
 • Ďalšie požiadavky
 • Informácie o vyhradenom verejnom obstarávaní
 • Informácie o vyhradenom verejnom obstarávaní
 • Vyhradená účasť: Žiadne
 • Požiadavky na plnenie zmluvy
 • Plnenie zmluvy sa musí vykonať v rámci programov chránených pracovísk.: Nie
 • Elektronická fakturácia: Povinná
 • Postup po procese udeľovania
 • Elektronické objednávanie: áno
 • Elektronická platba: áno
 • Informácie o predkladaní ponúk alebo žiadostí o účasť
 • Lehota I
 • Lehota na predkladanie ponúk (dátum): 28.03.2024
 • Lehota na predkladanie ponúk (čas): 08:00
 • Jazyk na predkladanie dokumentov
 • Jazyky, v ktorých možno predložiť ponuky: SLK, CES
 • Informácie o otváraní ponúk
 • Dátum otvárania ponúk: 28.03.2024
 • Čas otvárania ponúk: 09:00
 • Miesto otvárania ponúk: Správa Tatranského národného parku so sídlom v Tatranskej Lomnici
 • Spôsob predkladania ponúk alebo žiadostí o účasť
 • Elektronické predkladanie ponúk: Povinné
 • Adresa na predkladanie ponúk (URL): https://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie/vyhladavanie-profilov/detail /21307?cHash=16bbfc959837ff22277232fa3b0b52ab
 • Informácie o súťažných podkladoch
 • Informácie o súťažných podkladoch
 • Obmedzený prístup k súťažným podkladom: Žiadne obmedzenia prístupu k dokumentom
 • Úradný jazyk súťažných podkladov: slovenčina
 • Súťažné podklady (URL): https://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie/vyhladavanie-zakaziek/dokumenty/501108
 • Komunikačný kanál ad hoc
 • Názov elektronického prostriedku: IS EVO
 • Preskúmanie
 • Organizácia pre preskúmanie
 • ID organizácie zodpovednej za preskúmanie: ORG-0001 (Úrad pre verejné obstarávanie)
 • Organizácia poskytujúca informácie o preskúmaní
 • ID poskytovateľa informácií o preskúmaní: ORG-0001 (Úrad pre verejné obstarávanie)