Spracovanie projektovej dokumentácie – Sanácia zosuvu svahu na turistickom značenom chodníku v úseku Hrebienok – Rainerová chata

Informácie o zákazke

Informácie

Názov zákazky: Spracovanie projektovej dokumentácie – Sanácia zosuvu svahu na turistickom značenom chodníku v úseku Hrebienok – Rainerová chata
Kód zákazky: 505053
Kód oznámenia: 12375 - MSS
Postup: Verejná súťaž (Nadlimitná zákazka)
Druh: Služby
Hlavný CPV: 71320000-7
Predpokladaná hodnota: 25 900,00 €

Termíny

Predkladanie ponúk: 4.6.2024 09:00
Vyhlásenie: 9.5.2024

Verejný obstarávateľ

Adresa: Tatranská Lomnica
05960 Vysoké Tatry
NUTS: SK041 - Prešovský kraj
Miesto dodania: Tatranská Lomnica Vysoké Tatry 05960 Slovensko
Zdroj:

Popis

Predmet projektovej dokumentácie: Sanácia zosuvu svahu na turistickom značenom chodníku (ďalej len „TZCH“) v úseku Hrebienok – Rainerová chata (č. 0930, červenej farby), tzv. Magistrály, v dĺžke 20 m, cca 200 m od začiatku TZCH na Hrebienku. Predmetom riešenia projektovej dokumentácie: · Podrobné geodetické zameranie pomocou dronu (mračno bodov, fotogrametria): Bolo vykonané lietanie dronom, výsledky sú už hotové. V prípade nedostatočného rozsahu pre projekčné práce doplniť. · Podrobný inžinierskogeologický prieskum, horolezeckým spôsobom: Vyžaduje geologické práce - merania v teréne, laboratórne testy. · Dendrologický prieskum. · Projekt sanácie turistického značeného chodníka v zmysle UNIKA sadzobníka: Stavebné činnosti a technológie zohľadňujúce územie národného parku, t. j. návrh riešenia s minimalizáciou mokrých procesov a zohľadňujúci charakter prírodného prostredia národného parku s podmienkou použitia prírodných materiálov z miestnych zdrojov. · Inžinierska činnosť: V zmysle zákona č. 50/1976 Zb. z., zákona č. 46/2024 Z. z., zákona č. 200/2022 Z. z., vyhlášky č. 453/2000 Z. z. a zákona č. 543/2002 Z. z. Na vybavenie vstupov na pozemky a povolenie na výkon stavebných prác. · Autorský dohľad. Ďalšie informácie sú uvedené v súťažných podkladoch.