Mesto Partizánske

Zaregistrujte sa, aby ste videli všetky verejné zákazky

V zozname nižšie je zobrazených len prvých 5 aktívnych súťaží, kde možnosť zúčastniť sa čoskoro končí.
Aby ste mohli vidieť všetky zverejné súťaže, zaregistrujte sa. Registrácia je bezplatná a nezaberie viac ako 1 minútu.

Informácie o verejnom obstarávateľovi

Názov subjektu: Mesto Partizánske
Adresa: Nám. SNP
Mesto: Partizánske
PSČ: 95801
IČO: 00310905
DIČ: 2021278028
IČ DPH:
Neboli nájdené žiadne záznamy.
Názov Zdroj Ponuky do
Elektrická energia
Podlimitná zákazka s využitím EKS
Z20202712
eks 20200214143014.02.2020
14:30
Stravné poukážky na rok 2021
Podlimitná zákazka s využitím EKS
Z202033429
eks 20201217134517.12.2020
13:45
Dodanie 200 ks 110 l zberných nádob na zmesový odpad a 15 ks 1100 l zberných nádob (žiarovo-zinkované) na zmesový odpad
Podlimitná zákazka s využitím EKS
Z20216316
eks 20210408113008.04.2021
11:30
Výpočtová technika a MS Office
Podlimitná zákazka s využitím EKS
Z202121296
eks 20211103090003.11.2021
09:00
Dodanie 135 ks 110 l zberných nádob na zmesový odpad a 40 ks 1100 l zberných nádob (žiarovo-zinkované) na zmesový odpad
Podlimitná zákazka s využitím EKS
Z202122658
eks 20211118124018.11.2021
12:40
Stravné poukážky na rok 2022
Podlimitná zákazka s využitím EKS
Z202124834
eks 20220104084504.01.2022
08:45
Elektrická energia
Podlimitná zákazka s využitím EKS
Z20222647
eks 20220411083011.04.2022
08:30
Dodávka zemného plynu
Podlimitná zákazka s využitím EKS
Z20223177
eks 20220426083026.04.2022
08:30
Dodávka zemného plynu
Podlimitná zákazka s využitím EKS
Z20231898
eks 20230320113020.03.2023
11:30
Komunikácia a cyklotrasa s chodníkom v katastri Malé Bielice - 1. etapa
Podlimitná zákazka bez elektronického trhoviska
1113/2024
uvo 20240301100001.03.2024
10:00
Dodávka zemného plynu
Podlimitná zákazka s využitím EKS
Z20241812
eks 20240315133015.03.2024
13:30
Plošné opravy a lokálne opravy miestnych ciest - Zákazka 3 pre DNS "Plošné opravy a lokálne opravy miestnych ciest"
Dynamický nákupný systém

web 20240322235922.03.2024
23:59
Zabezpečenie služby - prevádzka systému platieb parkovného prostredníctvom mobilného telefónu a SMS platby na území mesta Partizánske
Zákazka s nízkou hodnotou

web 20240326100026.03.2024
10:00
Dodanie 260 ks nádob na zber zmesového odpadu s RFID čipom a 1000 ks nádob na zber kuchynského biologicky rozložiteľného odpadu s RFID čipom
Zákazka s nízkou hodnotou

web 20240327100027.03.2024
10:00
Zlepšenie energetickej hospodárnosti MŠ Malá okružná, Partizánske
Podlimitná zákazka bez elektronického trhoviska
5380/2024
uvo 20240416100016.04.2024
10:00
Rekonštrukcia trafostanice ZsDis pri Zimnom štadióne - strecha
Zákazka malého rozsahu

web 20240430235930.04.2024
23:59
OVS - prenájom nebytových priestorov v budove Centra voľného času, Generála Svobodu 907 - do 20.5.2024 (zv. 24.4.2024)
Obchodná verejná súťaž

web 20240520100020.05.2024
10:00
Rekonštrukcia spevnenej plochy pri CVČ
Zákazka s nízkou hodnotou

web 20240606100006.06.2024
10:00
Rekonštrukcia chodníkov ul. Veľká okružná
Zákazka s nízkou hodnotou

web 20240607100007.06.2024
10:00
Rekonštrukcia chodníka na Malinovského ul. od ZŠ po kostol dl. 265 m
Zákazka s nízkou hodnotou

web 20240610100010.06.2024
10:00
Rekonštrukcia časti MK ul. Generála Svobodu v Partizánskom - 5 etapa
Zákazka s nízkou hodnotou

web 20240619100019.06.2024
10:00
Zhodnocovanie kuchynského biologicky rozložiteľného odpadu
Zákazka malého rozsahu

web 20240619100019.06.2024
10:00
Úžitkové vozidlo sklápač zadný s cisternovou nadstavbou
Zákazka s nízkou hodnotou
5907/2024
uvo 20240620100020.06.2024
10:00
Vypracovanie projektovej dokumentácie pre potreby realizácie diela "Rekonštrukcia ulice - Červená"
Zákazka malého rozsahu

web 20240627235927.06.2024
23:59
Plošné opravy a lokálne opravy miestnych ciest - Zákazka 5 pre DNS "Plošné opravy a lokálne opravy miestnych ciest"
Dynamický nákupný systém

web 20240701235901.07.2024
23:59
Plošné opravy a lokálne opravy miestnych ciest - Zákazka 4 pre DNS "Plošné opravy a lokálne opravy miestnych ciest"
Dynamický nákupný systém

web 20240701235901.07.2024
23:59
Rekonštrukcia strechy Športovej haly v Partizánskom - I. etapa
Zákazka s nízkou hodnotou

web 20240709100009.07.2024
10:00
"Prístavba šatňového traktu pri zimnom štadióne v Partizánskom" - vypracovanie PD pre SP a RS
Zákazka s nízkou hodnotou

web 20240712100012.07.2024
10:00
Rekonštrukcia MK pri bytovom dome Nádražná 893
Zákazka s nízkou hodnotou

web 20240722100022.07.2024
10:00