Zabezpečenie služby - prevádzka systému platieb parkovného prostredníctvom mobilného telefónu a SMS platby na území mesta Partizánske

Informácie o zákazke

Informácie

Názov zákazky: Zabezpečenie služby - prevádzka systému platieb parkovného prostredníctvom mobilného telefónu a SMS platby na území mesta Partizánske
Kód zákazky:
Postup: Zákazka s nízkou hodnotou
Druh: Služby
Hlavný CPV: 98351000-8
Predpokladaná hodnota: 59 830,00 €

Termíny

Predkladanie ponúk: 26.3.2024 10:00
Vyhlásenie: 15.3.2024

Verejný obstarávateľ

Názov organizácie: Mesto Partizánske
Adresa: Nám. SNP
95801 Partizánske
NUTS: SK022 - Trenčiansky kraj
Miesto dodania: Partizánske
Zdroj: Webové sídlo obstarávateľa