Dodávka zemného plynu

Informácie o zákazke

Informácie

Názov zákazky: Dodávka zemného plynu
Kód zákazky: Z20241812
Postup: Podlimitná zákazka s využitím EKS
Druh: Tovary
Hlavný CPV: 09123000-7
Predpokladaná hodnota: 87 376,00 €

Termíny

Predkladanie ponúk: 15.3.2024 13:30
Vyhlásenie: 12.3.2024

Verejný obstarávateľ

Názov organizácie:
NUTS: -
Miesto dodania: Partizánske, Partizánske, Trenčiansky, Slovenská republika
Zdroj: EKS

Linky a dokumenty