Rekonštrukcia časti MK ul. Generála Svobodu v Partizánskom - 5 etapa

Informácie o zákazke

Informácie

Názov zákazky: Rekonštrukcia časti MK ul. Generála Svobodu v Partizánskom - 5 etapa
Kód zákazky:
Postup: Zákazka s nízkou hodnotou
Druh: Tovary,Služby,Stavebné práce
Hlavný CPV: 45233223-8
Predpokladaná hodnota: 102 723,00 €

Termíny

Predkladanie ponúk: 19.6.2024 10:00
Vyhlásenie: 5.6.2024

Verejný obstarávateľ

Názov organizácie: Mesto Partizánske
Adresa: Nám. SNP
95801 Partizánske
NUTS: SK022 - Trenčiansky kraj
Miesto dodania: Partizánske
Zdroj: Webové sídlo obstarávateľa