Rekonštrukcia spevnenej plochy pri CVČ

Informácie o zákazke

Informácie

Názov zákazky: Rekonštrukcia spevnenej plochy pri CVČ
Kód zákazky:
Postup: Zákazka s nízkou hodnotou
Druh: Tovary,Služby,Stavebné práce
Hlavný CPV: 45236000-0
Predpokladaná hodnota: 39 162,00 €

Termíny

Predkladanie ponúk: 6.6.2024 10:00
Vyhlásenie: 24.5.2024

Verejný obstarávateľ

Názov organizácie: Mesto Partizánske
Adresa: Nám. SNP
95801 Partizánske
NUTS: SK022 - Trenčiansky kraj
Miesto dodania: Partizánske
Zdroj: Webové sídlo obstarávateľa