Mesto Prievidza

Zaregistrujte sa, aby ste videli všetky verejné zákazky

V zozname nižšie je zobrazených len prvých 5 aktívnych súťaží, kde možnosť zúčastniť sa čoskoro končí.
Aby ste mohli vidieť všetky zverejné súťaže, zaregistrujte sa. Registrácia je bezplatná a nezaberie viac ako 1 minútu.

Informácie o verejnom obstarávateľovi

Názov subjektu: Mesto Prievidza
Adresa: Námestie slobody
Mesto: Prievidza
PSČ: 97101
IČO: 00318442
DIČ: 2021162814
IČ DPH:
Názov Zdroj Ponuky do
Obchodná verejná súťaž na predaj budovy na Košovskej ceste aj s príslušnými pozemkami
Obchodná verejná súťaž

web 20240802100002.08.2024
10:00
Obchodná verejná súťaž na predaj prebytočného majetku - pozemky priemyselný park 1
Obchodná verejná súťaž

web 20240802100002.08.2024
10:00
Obchodná verejná súťaž na predaj prebytočného majetku - pozemky priemyselný park 2
Obchodná verejná súťaž

web 20240802100002.08.2024
10:00
OVS na predaj prebytočného majetku – pozemky v extraviláne obce
Obchodná verejná súťaž

web 20240802100002.08.2024
10:00
Obchodná verejná súťaž na predaj budovy bývalej ZŠ na ul. P. J. Šafárika aj s príslušnými pozemkami
Obchodná verejná súťaž

web 20240802100002.08.2024
10:00
Názov Zdroj Ponuky do
Atramenty a tonery do tlačiarní a multifunkčných zariadení - originálne náplne
Podlimitná zákazka s využitím EKS
Z20205116
eks 20200325100025.03.2020
10:00
Tonery a atramenty do tlačiarní a multifunkčných zariadení - kompatibilné a originálne náplne
Podlimitná zákazka s využitím EKS
Z20206074
eks 20200406104906.04.2020
10:49
Originálne tonery do tlačiarní a multifunkčných zariadení
Podlimitná zákazka s využitím EKS
Z20207211
eks 20200424120024.04.2020
12:00
Atramenty a tonery do tlačiarní a multifunkčných zariadení - originálne náplne
Podlimitná zákazka s využitím EKS
Z202023093
eks 20200930110530.09.2020
11:05
Dodanie biologicky rozložiteľných priedušných sáčkov na kuchynský odpad s objemom 10litrov
Podlimitná zákazka s využitím EKS
Z20211295
eks 20210205110005.02.2021
11:00
Dodávka zemného plynu
Podlimitná zákazka s využitím EKS
Z20219525
eks 20210521122921.05.2021
12:29
Dodávka elektrickej energie s prevzatím zodpovednosti za odchýlku
Podlimitná zákazka s využitím EKS
Z202110654
eks 20210528130128.05.2021
13:01
Stavebný dozor – Vybudovanie spevnenej plochy Ul. M. Rázusa – II. etapa
Zákazka s nízkou hodnotou
01/2024
uvo 20240116120016.01.2024
12:00
"Mestská plaváreň – rekonštrukcia bazéna vypracovanie projektovej dokumentácie a výkon autorského dohľadu"
Zákazka s nízkou hodnotou
2034/2024
uvo 20240124120024.01.2024
12:00
Revitalizácia priestoru medzi OD Rozvoj a Gymnáziom V. B. Nedožerského vypracovanie projektovej dokumentácie a výkon autorského dohľadu
Zákazka s nízkou hodnotou
7054/2024
uvo 20240220120020.02.2024
12:00
Mestská plaváreň – rekonštrukcia bazéna vypracovanie projektovej dokumentácie a výkon au-torského dohľadu
Zákazka s nízkou hodnotou
7268/2024
uvo 20240229120029.02.2024
12:00
Skládka TKO Ploštiny - aktualizácia projektovej dokumentácie, odstránenie kolaudačných nedostatkov
Zákazka s nízkou hodnotou
7242/2024
uvo 20240301090001.03.2024
09:00
Rekonštrukcia ľadovej plochy Zimného štadióna
Zákazka s nízkou hodnotou
7241/2024
uvo 20240304090004.03.2024
09:00
Rekonštrukcia miestnych ciest a chodníkov v meste Prievidza – vypracovanie projektovej dokumentácie a výkon autorského dohľadu
Zákazka s nízkou hodnotou
7270/2024
uvo 20240304110004.03.2024
11:00
„Cyklotrasa v meste Prievidza“ – vypracovanie projektovej dokumentácie a výkon autorského dohľadu
Zákazka s nízkou hodnotou
7271/2024
uvo 20240326130026.03.2024
13:00
Potraviny pre materské školy
Verejná súťaž (Nadlimitná zákazka)
7346/2024
uvo 20240327100027.03.2024
10:00
Rekonštrukcia mostného objektu na Košovskej ceste - SO 01 - Sanácia mostného objektu
Zákazka s nízkou hodnotou
7516/2024
uvo 20240403090003.04.2024
09:00
Zvýšenie bezpečnosti chodcov na Mariánskej ulici v Prievidzi
Podlimitná zákazka bez elektronického trhoviska
7868/2024
uvo 20240415090015.04.2024
09:00
Rekonštrukcia oporného múra – vypracovanie projektovej dokumentácie a výkon autorského dohľadu
Zákazka s nízkou hodnotou
8339/2024
uvo 20240424130024.04.2024
13:00
„Cyklotrasa v meste Prievidza“ – vypracovanie projektovej dokumentácie a výkon autorského dohľadu
Zákazka s nízkou hodnotou
8380/2024
uvo 20240425110025.04.2024
11:00
Hydinové, bravčové a hovädzie mäso, mäsové výrobky a spracované ryby
Zákazka s nízkou hodnotou
8730/2024
uvo 20240510110010.05.2024
11:00
„Rekonštrukcia a modernizácia okien na ZŠ Energetikov“ vypracovanie projektovej dokumentácie
Zákazka s nízkou hodnotou
8729/2024
uvo 20240514130014.05.2024
13:00
Revitalizácia časti Námestia slobody
Zákazka s nízkou hodnotou
8848/2024
uvo 20240520090020.05.2024
09:00
Nový osobný automobil combi pre služobnú potrebu mestskej polície
Zákazka s nízkou hodnotou
8497/2024
uvo 20240531130031.05.2024
13:00
Rekonštrukcia lávok na Nábreží sv. Cyrila - opakovaná
Zákazka s nízkou hodnotou
9489/2024
uvo 20240603090003.06.2024
09:00
Skládka TKO PLOŠTINY - aktualizácia projektovej dokumentácie, odstránenie kolaudačných nedostatkov
Zákazka s nízkou hodnotou
9522/2024
uvo 20240604090004.06.2024
09:00
Oprava miestnych ciest a chodníkov v meste Prievidza
Zákazka s nízkou hodnotou
9601/2024
uvo 20240607090007.06.2024
09:00
SKLÁDKA TKO PLOŠTINY - aktualizácia projektovej dokumentácie, odstránenie kolaudačných nedostatkov
Zákazka s nízkou hodnotou
9655/2024
uvo 20240611090011.06.2024
09:00
Chodník Cesta Vl. Clementisa pri parkovisku - bezbariérovosť
Zákazka s nízkou hodnotou
9666/2024
uvo 20240612090012.06.2024
09:00
„Športová hala – rekonštrukcia objektu“ – Diagnostika a staticko – expertízny posudok nosných konštrukcií
Zákazka s nízkou hodnotou
9847/2024
uvo 20240617130017.06.2024
13:00
Nový osobný automobil sedan pre služobnú potrebu mestskej polície
Zákazka s nízkou hodnotou
9891/2024
uvo 20240620130020.06.2024
13:00
Odvodňovací líniový žľab - oprava
Zákazka s nízkou hodnotou
9792/2024
uvo 20240624090024.06.2024
09:00
Rekonštrukcia ľadovej plochy Zimného štadióna
Zákazka s nízkou hodnotou
10034/2024
uvo 20240626090026.06.2024
09:00
Nový osobný automobil pre služobnú potrebu mestskej polície
Zákazka s nízkou hodnotou
10267/2024
uvo 20240712110012.07.2024
11:00
Vybudovanie spevnených plôch v meste Prievidza – lokalita Ulica Stavbárov – vypracovanie projektovej dokumentácie a výkon autorského dohľadu
Zákazka s nízkou hodnotou
10280/2024
uvo 20240712110012.07.2024
11:00
Zabezpečenie kurzu korčuľovania pre predškolákov z deviatich materských škôl
Zákazka s nízkou hodnotou
9737/2024
uvo 20240715090015.07.2024
09:00
Dodávka elektrickej energie s prevzatím zodpovednosti za odchýlku pre mesto Prievidza vrátane distribučných služieb
Zákazka s nízkou hodnotou
10511/2024
uvo 20240719110019.07.2024
11:00