Obchodná verejná súťaž na predaj prebytočného majetku - pozemky priemyselný park 1

Informácie o zákazke

Informácie

Názov zákazky: Obchodná verejná súťaž na predaj prebytočného majetku - pozemky priemyselný park 1
Kód zákazky:
Postup: Obchodná verejná súťaž
Druh: Tovary
Predpokladaná hodnota: 246 619,00 €

Termíny

Predkladanie ponúk: 2.8.2024 10:00
Vyhlásenie: 25.6.2024

Verejný obstarávateľ

Názov organizácie: Mesto Prievidza
Adresa: Námestie slobody
97101 Prievidza
NUTS: SK022 - Trenčiansky kraj
Miesto dodania: Prievidza
Zdroj: Webové sídlo obstarávateľa