Mesto Topoľčany

Zaregistrujte sa, aby ste videli všetky verejné zákazky

V zozname nižšie je zobrazených len prvých 5 aktívnych súťaží, kde možnosť zúčastniť sa čoskoro končí.
Aby ste mohli vidieť všetky zverejné súťaže, zaregistrujte sa. Registrácia je bezplatná a nezaberie viac ako 1 minútu.

Informácie o verejnom obstarávateľovi

Názov subjektu: Mesto Topoľčany
Adresa: Nám. M. R. Štefánika
Mesto: Topoľčany
PSČ: 95501
IČO: 00311162
DIČ: 2021248537
IČ DPH:
Názov Zdroj Ponuky do
Bývalá ZŠ Gagarinova – oprava podláh
Zákazka s nízkou hodnotou
10/2024
uvo 20240723160023.07.2024
16:00
Výmena výplní otvorov – mesto Topoľčany
Zákazka s nízkou hodnotou
11/2024
uvo 20240723163023.07.2024
16:30
Názov Zdroj Ponuky do
Komplexné odstránenie bytového domu č. 1515 ul. Bernolákova v Topoľčanoch
Verejná súťaž (Nadlimitná zákazka)
1024/2024/21
uvo 20240313090013.03.2024
09:00
Komplexné odstránenie bytového domu č. 1515 ul. Bernolákova v Topoľčanoch II.
Podlimitná zákazka bez elektronického trhoviska
1075/2024/21
uvo 20240315090015.03.2024
09:00
ZIMNÝ ŠTADIÓN - REKUPERÁCIA A VYKUROVANIE HRACEJ PLOCHY A HĽADISKA
Podlimitná zákazka bez elektronického trhoviska
1240/2024/21
uvo 20240315100015.03.2024
10:00
Stolnotenisová hala – rekonštrukcia strechy nad ubytovacou časťou
Zákazka s nízkou hodnotou
1345/2024/21
uvo 20240315100015.03.2024
10:00
ZIMNÝ ŠTADIÓN - REKUPERÁCIA A VYKUROVANIE HRACEJ PLOCHY A HĽADISKA
Podlimitná zákazka bez elektronického trhoviska
1240/2024/21
uvo 20240320090020.03.2024
09:00
Výmena zábradlia na ul. M. Rázusa, I. etapa
Zákazka s nízkou hodnotou
1495/2024/21
uvo 20240320130020.03.2024
13:00
ÚČELOVÁ KOMUNIKÁCIA K NOVÉMU CINTORÍNU V TOPOĽČANOCH
Podlimitná zákazka bez elektronického trhoviska
1353/2024/21
uvo 20240322090022.03.2024
09:00
Vypracovanie projektových dokumentácií: MŠ Gagarinova – oprava kanalizácie , MŠ Gagarinova – termostatizácia vykurovacej sústavy a ZŠ Škultétyho – rekonštrukcia rozvodov vody
Zákazka s nízkou hodnotou
1981/2024/21
uvo 20240410090010.04.2024
09:00
Vypracovanie PD "Prístavba nového prekrytého bazéna so zázemím"
Verejná súťaž (Nadlimitná zákazka)
02/2024
uvo 20240412160012.04.2024
16:00
Komplexné poistenie
Verejná súťaž (Nadlimitná zákazka)
4/2024
uvo 20240521110021.05.2024
11:00
Radnica - oprava strachy
Zákazka s nízkou hodnotou
21/2024
uvo 20240521130021.05.2024
13:00
Radnica - oprava sociálnych zariadení
Zákazka s nízkou hodnotou
22/2024
uvo 20240521140021.05.2024
14:00
Stavebné úpravy miestnych ciest a chodníkov v Topoľčanoch I
Podlimitná zákazka bez elektronického trhoviska
6/2024
uvo 20240710160010.07.2024
16:00
Stavebné úpravy miestnych ciest a chodníkov v Topoľčanoch II
Podlimitná zákazka bez elektronického trhoviska
7/2024
uvo 20240716160016.07.2024
16:00
Projektové práce / „Bytové domy sídlisko Stred, Topoľčany“
Zákazka s nízkou hodnotou
9/2024
uvo 20240722150022.07.2024
15:00
ZŠ Škultétyho – rekonštrukcia strechy hlavnej budovy, II. a III. etapa
Zákazka s nízkou hodnotou
8/2024
uvo 20240722160022.07.2024
16:00