Mesto Prešov

Zaregistrujte sa, aby ste videli všetky verejné zákazky

V zozname nižšie je zobrazených len prvých 5 aktívnych súťaží, kde možnosť zúčastniť sa čoskoro končí.
Aby ste mohli vidieť všetky zverejné súťaže, zaregistrujte sa. Registrácia je bezplatná a nezaberie viac ako 1 minútu.

Informácie o verejnom obstarávateľovi

Názov subjektu: Mesto Prešov
Adresa: Hlavná
Mesto: Prešov
PSČ: 08001
IČO: 00327646
DIČ: 2021225679
IČ DPH:
Neboli nájdené žiadne záznamy.
Názov Zdroj Ponuky do
Nákup výpočtovej techniky 1
Podlimitná zákazka s využitím EKS
Z20201936
eks 20200204140004.02.2020
14:00
Nákup výpočtovej techniky 2
Podlimitná zákazka s využitím EKS
Z20204517
eks 20200306110006.03.2020
11:00
Plechová policová skriňa
Podlimitná zákazka s využitím EKS
Z20204704
eks 20200310150010.03.2020
15:00
Dreviny – dodávka tovaru
Podlimitná zákazka s využitím EKS
Z20205775
eks 20200323123023.03.2020
12:30
Nákup laserových tonerov 1
Podlimitná zákazka s využitím EKS
Z20207160
eks 20200409090009.04.2020
09:00
Hygienické a čistiace potreby na rok 2020
Podlimitná zákazka s využitím EKS
Z20208132
eks 20200423100023.04.2020
10:00
Hasičská výstroj
Podlimitná zákazka s využitím EKS
Z202011449
eks 20200604100004.06.2020
10:00
Nákup výpočtovej techniky 3
Podlimitná zákazka s využitím EKS
Z202014506
eks 20200703112003.07.2020
11:20
Dezinfekčné prostriedky a ochranné pomôcky na rok 2020
Podlimitná zákazka s využitím EKS
Z202018820
eks 20200812104512.08.2020
10:45
Nákup laserových tonerov 2
Podlimitná zákazka s využitím EKS
Z202020636
eks 20200827143027.08.2020
14:30
Nákup výpočtovej techniky 4
Podlimitná zákazka s využitím EKS
Z202021303
eks 20200907104507.09.2020
10:45
Nákup softvéru 1
Podlimitná zákazka s využitím EKS
Z202024618
eks 20201008100008.10.2020
10:00
Predĺženie podpory GFI Unlimited GOV
Podlimitná zákazka s využitím EKS
Z202031045
eks 20201126143526.11.2020
14:35
Osobné ochranné pracovné prostriedky 2020
Podlimitná zákazka s využitím EKS
Z202031860
eks 20201203094503.12.2020
09:45
Nákup laserových tonerov 3
Podlimitná zákazka s využitím EKS
Z202032327
eks 20201208152508.12.2020
15:25
Nákup softvéru 1 opakovane
Podlimitná zákazka s využitím EKS
Z202032625
eks 20201210092010.12.2020
09:20
Hasičská technika, materiál, výzbroj a výstroj 2020
Podlimitná zákazka s využitím EKS
Z202032636
eks 20201210093510.12.2020
09:35
Nákup výpočtovej techniky 5
Podlimitná zákazka s využitím EKS
Z202032660
eks 20201210101010.12.2020
10:10
Nákup výpočtovej techniky 1
Podlimitná zákazka s využitím EKS
Z20211903
eks 20210210130010.02.2021
13:00
Nákup laserových tonerov 1
Podlimitná zákazka s využitím EKS
Z20213320
eks 20210226093026.02.2021
09:30
Deratizácia, dezinsekcia a dezinfekcia 2021
Podlimitná zákazka s využitím EKS
Z20213506
eks 20210302113002.03.2021
11:30
Hygienické a čistiace potreby na rok 2021
Podlimitná zákazka s využitím EKS
Z20215817
eks 20210330153030.03.2021
15:30
Nákup laserových tonerov 2
Podlimitná zákazka s využitím EKS
Z20219373
eks 20210514113014.05.2021
11:30
Kancelárske potreby na rok 2021
Podlimitná zákazka s využitím EKS
Z202110037
eks 20210520143020.05.2021
14:30
Kovové archívne policové regály
Podlimitná zákazka s využitím EKS
Z202112309
eks 20210615150015.06.2021
15:00
Nákup výpočtovej techniky 2
Podlimitná zákazka s využitím EKS
Z202115414
eks 20210719143019.07.2021
14:30
Nákup gastrotechniky 1
Podlimitná zákazka s využitím EKS
Z202120617
eks 20211025090025.10.2021
09:00
Nákup výpočtovej techniky 3
Podlimitná zákazka s využitím EKS
Z202120486
eks 20211102150002.11.2021
15:00
Nákup softvéru 1
Podlimitná zákazka s využitím EKS
Z202120619
eks 20211104160004.11.2021
16:00
Nákup veľkoobjemových kontajnerov
Podlimitná zákazka s využitím EKS
Z202121236
eks 20211110143010.11.2021
14:30
Nákup zberných nádob na biologicky rozložiteľný kuchynský odpad
Podlimitná zákazka s využitím EKS
Z202121233
eks 20211110143010.11.2021
14:30
Nákup laserových tonerov a atramentových náplní 4
Podlimitná zákazka s využitím EKS
Z202121230
eks 20211110143010.11.2021
14:30
Nákup vyvolávacieho systému
Podlimitná zákazka s využitím EKS
Z202122782
eks 20211202160002.12.2021
16:00
Dreviny – dodávka tovaru
Podlimitná zákazka s využitím EKS
Z2022652
eks 20220207113007.02.2022
11:30
Nákup laserových tonerov 1
Podlimitná zákazka s využitím EKS
Z20221935
eks 20220316110016.03.2022
11:00
Deratizácia, dezinsekcia a dezinfekcia 2022
Podlimitná zákazka s využitím EKS
Z20222052
eks 20220318133018.03.2022
13:30
Nákup výpočtovej techniky 1
Podlimitná zákazka s využitím EKS
Z20222155
eks 20220323100023.03.2022
10:00
Kvetiny do záhonov, mobilných nádob a trvalky
Podlimitná zákazka s využitím EKS
Z20223589
eks 20220426130026.04.2022
13:00
Nákup laserových tonerov 2
Podlimitná zákazka s využitím EKS
Z20224965
eks 20220526150026.05.2022
15:00
Nákup výpočtovej techniky 2
Podlimitná zákazka s využitím EKS
Z20227531
eks 20220718100018.07.2022
10:00
Nákup laserových tonerov 3
Podlimitná zákazka s využitím EKS
Z20229999
eks 20220921140021.09.2022
14:00
Nákup výpočtovej techniky 3
Podlimitná zákazka s využitím EKS
Z202213112
eks 20221114090014.11.2022
09:00
Nákup laserových tonerov 4
Podlimitná zákazka s využitím EKS
Z202213678
eks 20221115103015.11.2022
10:30
Nákup laserových tonerov
Podlimitná zákazka s využitím EKS
Z20232262
eks 20230330103830.03.2023
10:38
Kancelárske kreslá
Podlimitná zákazka s využitím EKS
Z20232264
eks 20230331100031.03.2023
10:00
Deratizácia, dezinsekcia a dezinfekcia 2023
Podlimitná zákazka s využitím EKS
Z20232392
eks 20230405100005.04.2023
10:00
Kvetiny do záhonov, mobilných nádob a trvalky
Podlimitná zákazka s využitím EKS
Z20232880
eks 20230421100021.04.2023
10:00
Hasičská technika, materiál, výzbroj a výstroj 2023
Podlimitná zákazka s využitím EKS
Z20236379
eks 20230627090027.06.2023
09:00
Nákup výpočtovej techniky 1
Podlimitná zákazka s využitím EKS
Z20236940
eks 20230713100013.07.2023
10:00
Nákup laserových tonerov
Podlimitná zákazka s využitím EKS
Z20239691
eks 20230913090613.09.2023
09:06
Dreviny – dodávka tovaru
Podlimitná zákazka s využitím EKS
Z202310014
eks 20230929090029.09.2023
09:00
Kvetiny s jesenným a jarným efektom kvitnutia
Podlimitná zákazka s využitím EKS
Z202311664
eks 20231026090026.10.2023
09:00
Nákup gastrotechniky č. 1/2023
Podlimitná zákazka s využitím EKS
Z202312883
eks 20231116103016.11.2023
10:30
Nákup zberných nádob na biologicky rozložiteľný kuchynský odpad
Podlimitná zákazka s využitím EKS
Z202312976
eks 20231120100020.11.2023
10:00
Nákup gastrotechniky č. 1/2023
Podlimitná zákazka s využitím EKS
Z202313229
eks 20231123104523.11.2023
10:45
Nákup výpočtovej techniky 2
Podlimitná zákazka s využitím EKS
Z202313906
eks 20231205150005.12.2023
15:00
Nákup serverov s príslušenstvom
Podlimitná zákazka s využitím EKS
Z202313904
eks 20231205150005.12.2023
15:00
Prešovský magazín
Zákazka s nízkou hodnotou
KPM/2024/1
uvo 20240118090018.01.2024
09:00
Geodetické služby
Zákazka s nízkou hodnotou
OM/2024/1
uvo 20240130090030.01.2024
09:00
Znalecké posudky na stanovenie všeobecnej hodnoty
Zákazka s nízkou hodnotou
OM/2024/2
uvo 20240130090030.01.2024
09:00
Parkovisko ul. Lesnícka medzi 4 vnútroblokmi - 2.etapa
Zákazka s nízkou hodnotou
ORA/2024/1
uvo 20240206090006.02.2024
09:00
Nákup laserových tonerov 1
Podlimitná zákazka s využitím EKS
Z2024701
eks 20240207100007.02.2024
10:00
Hygienické a čistiace potreby na rok 2024
Zákazka s nízkou hodnotou
OVS/2024/2
uvo 20240208090008.02.2024
09:00
Deratizácia, dezinsekcia a dezinfekcia 2024
Podlimitná zákazka s využitím EKS
Z2024933
eks 20240216090016.02.2024
09:00
Dreviny – dodávka tovaru
Podlimitná zákazka s využitím EKS
Z2024995
eks 20240219131019.02.2024
13:10
Dobudovanie parkovacích miest v meste Prešov
Zákazka s nízkou hodnotou
ORA/2024/2
uvo 20240220090020.02.2024
09:00
Znalecké posudky na stanovenie všeobecnej hodnoty – rep.
Zákazka s nízkou hodnotou
OM/2024/2
uvo 20240222090022.02.2024
09:00
Kancelárske potreby na rok 2024
Zákazka s nízkou hodnotou
OVS/2024/4
uvo 20240305090005.03.2024
09:00
Cyklochodník ul. Zlatobanská a Pod Hrádkom
Podlimitná zákazka bez elektronického trhoviska
2/2024
uvo 20240313110013.03.2024
11:00
Doručovanie vybraných elektronických úradných dokumentov
Verejná súťaž (Nadlimitná zákazka)
OVS/2024/3
uvo 20240314090014.03.2024
09:00
Kvetiny do záhonov, mobilných nádob a trvalky
Podlimitná zákazka s využitím EKS
Z20241744
eks 20240314110014.03.2024
11:00
Realizácia stavebných prác na stavbe "Parkovisko ul. Lesnícka medzi 4 vnútroblokmi - 2. etapa"
Zákazka s nízkou hodnotou
01/2024/RIA/Hv
uvo 20240315120015.03.2024
12:00
Inštalácia zariadení na úpravu vnútorného prostredia a zníženie nákladov na prevádzku Zimného štadióna Prešov
Podlimitná zákazka bez elektronického trhoviska
20240227
uvo 20240321100021.03.2024
10:00
Doručovanie vybraných elektronických úradných dokumentov
Zákazka s nízkou hodnotou
OVS/2024/5
uvo 20240418080018.04.2024
08:00
Multimediálna kocka, zimný štadión Prešov 1
Verejná súťaž (Nadlimitná zákazka)
2163
uvo 20240506090006.05.2024
09:00
Obnova a realizácia nového Vodorovného dopravného značenia
Zákazka s nízkou hodnotou
01/2024/RIA/LU
uvo 20240509120009.05.2024
12:00
Prevádzka, údržba a opravy cestnej dopravnej signalizácie 2024
Verejná súťaž (Nadlimitná zákazka)
2168
uvo 20240527090027.05.2024
09:00
Prešov, Mestské opevnenie hradobný múr
Podlimitná zákazka bez elektronického trhoviska
RIAGa/2024/1
uvo 20240620090020.06.2024
09:00
Výkon preventívnych protipožiarnych kontrol
Zákazka s nízkou hodnotou
02/2024/RIA/LU
uvo 20240626080026.06.2024
08:00
Prešov – Rekonštrukcia a odvodnenie miestnej komunikácie ul. Kúty 3A-21
Podlimitná zákazka bez elektronického trhoviska
RIAGa/2024/2
uvo 20240627090027.06.2024
09:00
Nákup laserových tonerov 2 2024
Podlimitná zákazka s využitím EKS
Z20245663
eks 20240712080012.07.2024
08:00
Záhrada umenia, Kmeťovo stromoradie, Prešov - stavebné činnosti
Verejná súťaž (Nadlimitná zákazka)
2191
uvo 20240716090016.07.2024
09:00