Deratizácia, dezinsekcia a dezinfekcia 2024

Informácie o zákazke

Informácie

Názov zákazky: Deratizácia, dezinsekcia a dezinfekcia 2024
Kód zákazky: Z2024933
Postup: Podlimitná zákazka s využitím EKS
Druh: Služby
Hlavný CPV: 90923000-3
Predpokladaná hodnota: 33 290,00 €

Termíny

Predkladanie ponúk: 16.2.2024 09:00
Vyhlásenie: 13.2.2024

Verejný obstarávateľ

Názov organizácie:
NUTS: -
Miesto dodania: Prešov, Prešov, Prešovský, Slovenská republika

Linky a dokumenty