Nákup laserových tonerov 2 2024

Informácie o zákazke

Informácie

Názov zákazky: Nákup laserových tonerov 2 2024
Kód zákazky: Z20245663
Postup: Podlimitná zákazka s využitím EKS
Druh: Tovary
Hlavný CPV: 30125110-5
Predpokladaná hodnota: 7 300,00 €

Termíny

Predkladanie ponúk: 12.7.2024 08:00
Vyhlásenie: 8.7.2024

Verejný obstarávateľ

Názov organizácie: Mesto Prešov
Adresa: Hlavná
08001 Prešov
NUTS: -
Miesto dodania: Prešov, Prešov, Prešovský, Slovenská republika
Zdroj: EKS

Vysúťažaný dodávateľ

Názov dodávateľa: OfficeLand, s.r.o.
Adresa: Mierová ulica 183
821 05 Bratislava

Linky a dokumenty