Kvetiny do záhonov, mobilných nádob a trvalky

Informácie o zákazke

Informácie

Názov zákazky: Kvetiny do záhonov, mobilných nádob a trvalky
Kód zákazky: Z20241744
Postup: Podlimitná zákazka s využitím EKS
Druh: Tovary
Hlavný CPV: 03121000-5
Predpokladaná hodnota: 20 926,00 €

Termíny

Predkladanie ponúk: 14.3.2024 11:00
Vyhlásenie: 11.3.2024

Verejný obstarávateľ

Názov organizácie:
NUTS: -
Miesto dodania: Prešov, Prešov, Prešovský, Slovenská republika
Zdroj: EKS