Mesto Trenčín

Zaregistrujte sa, aby ste videli všetky verejné zákazky

V zozname nižšie je zobrazených len prvých 5 aktívnych súťaží, kde možnosť zúčastniť sa čoskoro končí.
Aby ste mohli vidieť všetky zverejné súťaže, zaregistrujte sa. Registrácia je bezplatná a nezaberie viac ako 1 minútu.

Informácie o verejnom obstarávateľovi

Názov subjektu: Mesto Trenčín
Adresa: Mierové nám.
Mesto: Trenčín
PSČ: 91101
IČO: 00312037
DIČ: 2021079995
IČ DPH:
Názov Zdroj Ponuky do
Revitalizácia Ulice 1. mája
Verejná súťaž (Nadlimitná zákazka)
2024/43417
uvo 20240814090014.08.2024
09:00
Názov Zdroj Ponuky do
dodanie výpočtovej techniky, komunikačnej techniky a súvisiaceho príslušenstva II /2020
Podlimitná zákazka s využitím EKS
Z20204950
eks 20200313100013.03.2020
10:00
dodanie výpočtovej techniky, komunikačnej techniky a súvisiaceho príslušenstva I /2020
Podlimitná zákazka s využitím EKS
Z20204947
eks 20200317090017.03.2020
09:00
aktualizácia softvéru a predĺženie licencií I/2020
Podlimitná zákazka s využitím EKS
Z202010908
eks 20200605100005.06.2020
10:00
dodanie výpočtovej techniky, komunikačnej techniky a súvisiaceho príslušenstva III /2020
Podlimitná zákazka s využitím EKS
Z202028195
eks 20201109090009.11.2020
09:00
dodanie výpočtovej techniky, komunikačnej techniky a súvisiaceho príslušenstva III /2020
Podlimitná zákazka s využitím EKS
Z202029319
eks 20201116090016.11.2020
09:00
Telekomunikačné služby
Podlimitná zákazka s využitím EKS
Z20212387
eks 20210222090022.02.2021
09:00
dodanie výpočtovej techniky, komunikačnej techniky a súvisiaceho príslušenstva I /2021
Podlimitná zákazka s využitím EKS
Z20214932
eks 20210323090023.03.2021
09:00
Nákup licencií platformy Microsoft Office 365
Podlimitná zákazka s využitím EKS
Z20214952
eks 20210323090023.03.2021
09:00
dodanie výpočtovej techniky, komunikačnej techniky a súvisiaceho príslušenstva I /2021
Podlimitná zákazka s využitím EKS
Z20216028
eks 20210401090001.04.2021
09:00
dodanie výpočtovej techniky, komunikačnej techniky a súvisiaceho príslušenstva
Podlimitná zákazka s využitím EKS
Z202113695
eks 20210702100002.07.2021
10:00
dodanie výpočtovej techniky, komunikačnej techniky a súvisiaceho príslušenstva
Podlimitná zákazka s využitím EKS
Z202122819
eks 20211123091423.11.2021
09:14
dodanie výpočtovej techniky, komunikačnej techniky a súvisiaceho príslušenstva
Podlimitná zákazka s využitím EKS
Z2022704
eks 20220215100015.02.2022
10:00
dodanie výpočtovej techniky, komunikačnej techniky a súvisiaceho príslušenstva
Podlimitná zákazka s využitím EKS
Z20221360
eks 20220228110028.02.2022
11:00
Nákup licencií platformy Microsoft Office 365 a CC
Podlimitná zákazka s využitím EKS
Z20221749
eks 20220315153015.03.2022
15:30
Nákup licencií platformy Microsoft Office 365 a CC
Podlimitná zákazka s využitím EKS
Z20222684
eks 20220331143031.03.2022
14:30
dodanie výpočtovej techniky, komunikačnej techniky a súvisiaceho príslušenstva
Podlimitná zákazka s využitím EKS
Z20226684
eks 20220628111328.06.2022
11:13
dodanie výpočtovej techniky, komunikačnej techniky a súvisiaceho príslušenstva
Podlimitná zákazka s využitím EKS
Z20229343
eks 20220902130002.09.2022
13:00
dodanie výpočtovej techniky, komunikačnej techniky a súvisiaceho príslušenstva
Podlimitná zákazka s využitím EKS
Z202213359
eks 20221111163011.11.2022
16:30
Antivírusová ochrana koncových zariadení Eset Protect Advanced pre 275 počítačov na 36 mesiacov
Podlimitná zákazka s využitím EKS
Z202214146
eks 20221123130023.11.2022
13:00
dodanie výpočtovej techniky, komunikačnej techniky a súvisiaceho príslušenstva
Podlimitná zákazka s využitím EKS
Z2023720
eks 20230214130014.02.2023
13:00
Telekomunikačné služby
Podlimitná zákazka s využitím EKS
Z20231453
eks 20230309100009.03.2023
10:00
Nákup licencií platformy Microsoft Office 365 a CC
Podlimitná zákazka s využitím EKS
Z20231368
eks 20230310130010.03.2023
13:00
dodanie výpočtovej techniky- switchov s príslušenstvom
Podlimitná zákazka s využitím EKS
Z20232525
eks 20230411130011.04.2023
13:00
dodanie výpočtovej techniky- switchov s príslušenstvom
Podlimitná zákazka s využitím EKS
Z20234887
eks 20230601130001.06.2023
13:00
Dodanie výpočtovej techniky, komunikačnej techniky a súvisiaceho príslušenstva
Podlimitná zákazka s využitím EKS
Z20235929
eks 20230620100020.06.2023
10:00
Predĺžená ročná záruka k serveru
Podlimitná zákazka s využitím EKS
Z202311248
eks 20231017100017.10.2023
10:00
dodanie výpočtovej techniky, komunikačnej techniky a súvisiaceho príslušenstva
Podlimitná zákazka s využitím EKS
Z202312870
eks 20231116100016.11.2023
10:00
dodanie výpočtovej techniky, komunikačnej techniky a súvisiaceho príslušenstva
Podlimitná zákazka s využitím EKS
Z202313503
eks 20231128100028.11.2023
10:00
dodanie výpočtovej techniky, komunikačnej techniky a súvisiaceho príslušenstva
Podlimitná zákazka s využitím EKS
Z202313686
eks 20231201100001.12.2023
10:00
Výpočtová a telekomunikačná technika 1/2024
Podlimitná zákazka s využitím EKS
Z2024912
eks 20240216130016.02.2024
13:00
Nákup licencií platformy Microsoft Office 365 a CC
Podlimitná zákazka s využitím EKS
Z20241445
eks 20240311100011.03.2024
10:00
PD Rekonštrukcia Župného domu v Trenčíne, časť vykurovanie, plyn, zdravotechnika, stavebné práce, okná a dvere, krov a strecha.
Zákazka s nízkou hodnotou
39109
uvo 20240327130027.03.2024
13:00
Výstavba a rekonštrukcia miestnych komunikácií v meste Trenčín
Dynamický nákupný systém

web 20240404100004.04.2024
10:00
Modernizácia Zimného štadióna Pavla Demitru v Trenčíne
Verejná súťaž (Nadlimitná zákazka)
499 939
uvo 20240408090008.04.2024
09:00
Zníženie energetickej náročnosti budovy Detských jaslí na ulici 28. Októbra v Trenčíne
Podlimitná zákazka bez elektronického trhoviska
2024_Trencin-jasle
uvo 20240514100014.05.2024
10:00
Zníženie energetickej náročnosti budovy Detských jaslí na ulici 28. Októbra v Trenčíne
Podlimitná zákazka bez elektronického trhoviska
2024_Trenčín-jasle II
uvo 20240611100011.06.2024
10:00
Revitalizácia vnútrobloku Západná ul., Juh, Trenčín
Zákazka s nízkou hodnotou
42540/2024
uvo 20240619130019.06.2024
13:00
Revitalizácia Námestia Sv. Anny
Podlimitná zákazka bez elektronického trhoviska
2024/42966
uvo 20240703090003.07.2024
09:00
Rekonštrukcia verejného osvetlenia v meste Trenčín – Etapa I
Verejná súťaž (Nadlimitná zákazka)
MSÚTN-UP-VO/2024/42790/85458/AdJ
uvo 20240722100022.07.2024
10:00