LEGAL TENDER s. r. o.

Zaregistrujte sa, aby ste videli všetky verejné zákazky

V zozname nižšie je zobrazených len prvých 5 aktívnych súťaží, kde možnosť zúčastniť sa čoskoro končí.
Aby ste mohli vidieť všetky zverejné súťaže, zaregistrujte sa. Registrácia je bezplatná a nezaberie viac ako 1 minútu.

Informácie o verejnom obstarávateľovi

Názov subjektu: LEGAL TENDER s. r. o.
Adresa: Ružová dolina 8
Mesto: Bratislava
PSČ: 82109
IČO: 45672911
DIČ: 2023086692
IČ DPH: SK2023086692
Názov Zdroj Ponuky do
Vybavenie škôl v záujme odbornej prípravy v oblasti zelených zručností, pre oblasť obnoviteľné zdroje energie v Bratislave
Verejná súťaž (Nadlimitná zákazka - superreverz)
OSM-220/2024
ezakazky 20240816100016.08.2024
10:00
Vybavenie škôl v záujme odbornej prípravy v oblasti zelených zručností, pre oblasť obnoviteľné zdroje energie v Banskej Bystrici
Verejná súťaž (Nadlimitná zákazka - superreverz)
OSM-221/2024
ezakazky 20240816100016.08.2024
10:00
Vybavenie škôl v záujme odbornej prípravy v oblasti zelených zručností, pre oblasť obnoviteľné zdroje energie v Žiline
Verejná súťaž (Nadlimitná zákazka - superreverz)
OSM-158/2024
ezakazky 20240819100019.08.2024
10:00
Vybavenie škôl v záujme odbornej prípravy v oblasti zelených zručností, pre oblasť obnoviteľné zdroje energie v Martine
Verejná súťaž (Nadlimitná zákazka - superreverz)
OSM-159/2024
ezakazky 20240819100019.08.2024
10:00
Vybavenie škôl v záujme odbornej prípravy v oblasti zelených zručností, pre oblasť obnoviteľné zdroje energie v Prešove
Verejná súťaž (Nadlimitná zákazka - superreverz)
OSM-219/2024
ezakazky 20240822100022.08.2024
10:00
Názov Zdroj Ponuky do
Služby v oblasti nakladania s komunálnymi odpadmi
Verejná súťaž (Nadlimitná zákazka - superreverz)
Bernolákovo 01/2023
ezakazky 20240318100018.03.2024
10:00
Zber, preprava a spracovanie vybraných komunálnych odpadov v obci Most pri Bratislave
Verejná súťaž (Nadlimitná zákazka - superreverz)

ezakazky 20240415100015.04.2024
10:00
Nákup potravín
Verejná súťaž (Nadlimitná zákazka - superreverz)
MAGNÓLIA 01/2024
ezakazky 20240617100017.06.2024
10:00
Zber a odvoz zmesového komunálneho odpadu v meste Senec
Verejná súťaž (Nadlimitná zákazka - superreverz)
Senec 01/2024
ezakazky 20240624100024.06.2024
10:00
Vybavenie škôl v záujme odbornej prípravy v oblasti zelených zručností, pre oblasť obnoviteľné zdroje energie v Martine
Verejná súťaž (Nadlimitná zákazka - superreverz)
OSM-159/2024
ezakazky 20240701100001.07.2024
10:00
Vybavenie škôl v záujme odbornej prípravy v oblasti zelených zručností, pre oblasť obnoviteľné zdroje energie v Žiline
Verejná súťaž (Nadlimitná zákazka - superreverz)
OSM-158/2024
ezakazky 20240701100001.07.2024
10:00