Nákup potravín

Informácie o zákazke

Informácie

Názov zákazky: Nákup potravín
Kód zákazky: MAGNÓLIA 01/2024
Postup: Verejná súťaž (Nadlimitná zákazka - superreverz)
Druh: Tovary
Hlavný CPV: 15800000-6
Predpokladaná hodnota: 599 455,00 €

Termíny

Predkladanie ponúk: 17.6.2024 10:00
Vyhlásenie: 17.5.2024

Verejný obstarávateľ

Názov organizácie: LEGAL TENDER s. r. o.
Adresa: Ružová dolina 8
82109 Bratislava
NUTS: SK - SLOVENSKO
Miesto dodania: „MAGNÓLIA“, Zariadenie sociálnych služieb Hurbanovo
Zdroj: