Vybavenie škôl v záujme odbornej prípravy v oblasti zelených zručností, pre oblasť obnoviteľné zdroje energie v Košiciach

Informácie o zákazke

Informácie

Názov zákazky: Vybavenie škôl v záujme odbornej prípravy v oblasti zelených zručností, pre oblasť obnoviteľné zdroje energie v Košiciach
Kód zákazky: OSM-218/2024
Postup: Verejná súťaž (Nadlimitná zákazka - superreverz)
Druh: Stavebné práce
Hlavný CPV: 42000000-6
Predpokladaná hodnota: 1 149 300,00 €

Termíny

Predkladanie ponúk: 29.7.2024 10:00
Vyhlásenie: 1.7.2024

Verejný obstarávateľ

Názov organizácie: LEGAL TENDER s. r. o.
Adresa: Ružová dolina 8
82109 Bratislava
NUTS: SK - SLOVENSKO
Miesto dodania: Stredná Odborná Škola Technická, Kukučínova 23, 040 01 Košice
Zdroj: