Zber, preprava a spracovanie vybraných komunálnych odpadov v obci Most pri Bratislave

Informácie o zákazke

Informácie

Názov zákazky: Zber, preprava a spracovanie vybraných komunálnych odpadov v obci Most pri Bratislave
Kód zákazky:
Postup: Verejná súťaž (Nadlimitná zákazka - superreverz)
Druh: Služby
Hlavný CPV: 90500000-2
Predpokladaná hodnota: 1 258 000,00 €

Termíny

Predkladanie ponúk: 15.4.2024 10:00
Vyhlásenie: 19.3.2024

Verejný obstarávateľ

Názov organizácie: LEGAL TENDER s. r. o.
Adresa: Ružová dolina 8
82109 Bratislava
NUTS: SK - SLOVENSKO
Miesto dodania: Most pri Bratislave, Most pri Bratislave časť Studené
Zdroj: