Mesto Pezinok

Zaregistrujte sa, aby ste videli všetky verejné zákazky

V zozname nižšie je zobrazených len prvých 5 aktívnych súťaží, kde možnosť zúčastniť sa čoskoro končí.
Aby ste mohli vidieť všetky zverejné súťaže, zaregistrujte sa. Registrácia je bezplatná a nezaberie viac ako 1 minútu.

Informácie o verejnom obstarávateľovi

Názov subjektu: Mesto Pezinok
Adresa: Radničné námestie
Mesto: Pezinok
PSČ: 90214
IČO: 00305022
DIČ: 2020662226
IČ DPH:
Neboli nájdené žiadne záznamy.
Názov Zdroj Ponuky do
Projektové dokumentácie pre realizáciu stavby lokálneho FVE zdroja
Zákazka s nízkou hodnotou
01/2024-2
uvo 20240208235908.02.2024
23:59
Dodávka a inštalácia projekčnej technológie 2D – projektor, zvukový procesor
Zákazka s nízkou hodnotou
02/2024-5
uvo 20240228235928.02.2024
23:59
Rozšírenie kapacity ZŠ Kupeckého - stavba
Podlimitná zákazka bez elektronického trhoviska
03/2024
uvo 20240304100004.03.2024
10:00
Výkon stavebného dozoru - Rozšírenie kapacity ZŠ J. Kupeckého
Zákazka s nízkou hodnotou
02/2024-7
uvo 20240311235911.03.2024
23:59
Oprava lokálnych výtlkov na komunikáciách
Zákazka s nízkou hodnotou
03/2024-4
uvo 20240424235924.04.2024
23:59
Dom kultúry – modernizácia okien
Zákazka s nízkou hodnotou
04/2024-5
uvo 20240512235912.05.2024
23:59
Čistiace potreby_apríl 2024
Podlimitná zákazka s využitím EKS
Z20243260
eks 20240513100013.05.2024
10:00
Technické vybavenie priestorov prístavby ZŠ
Podlimitná zákazka s využitím EKS
Z20243092
eks 20240520100020.05.2024
10:00
Rekonštrukcia priestorov materskej školy pre potreby ZŠ Na bielenisku
Zákazka s nízkou hodnotou
05/2024-3
uvo 20240612235912.06.2024
23:59
Vinobranie 2024 – ozvučenie, osvetlenie, pódium
Zákazka s nízkou hodnotou
04/2024-4
uvo 20240612235912.06.2024
23:59
Obstaranie dopravcu na zabezpečenie služieb v pravidelnej autobusovej doprave pre mesto Pezinok
Verejná súťaž (Nadlimitná zákazka)
2024/PEZ/01/vyvo
uvo 20240614140014.06.2024
14:00