Mesto Piešťany

Zaregistrujte sa, aby ste videli všetky verejné zákazky

V zozname nižšie je zobrazených len prvých 5 aktívnych súťaží, kde možnosť zúčastniť sa čoskoro končí.
Aby ste mohli vidieť všetky zverejné súťaže, zaregistrujte sa. Registrácia je bezplatná a nezaberie viac ako 1 minútu.

Informácie o verejnom obstarávateľovi

Názov subjektu: Mesto Piešťany
Adresa: Nám. SNP
Mesto: Piešťany
PSČ: 92145
IČO: 00612031
DIČ: 2020537893
IČ DPH:
Neboli nájdené žiadne záznamy.
Názov Zdroj Ponuky do
Nákup originálnych tonerov do tlačiarní a kopírovacích strojov
Podlimitná zákazka s využitím EKS
Z20201492
eks 20200129100029.01.2020
10:00
Renovácia tonerov do tlačiarní a multifunkčných zariadení
Podlimitná zákazka s využitím EKS
Z20209226
eks 20200511090011.05.2020
09:00
Renovácia tonerov do tlačiarní a multifunkčných zariadení
Podlimitná zákazka s využitím EKS
Z20209637
eks 20200515101515.05.2020
10:15
Nákup originálnych tonerov do tlačiarní a kopírovacích strojov
Podlimitná zákazka s využitím EKS
Z20211669
eks 20210209100009.02.2021
10:00
Nákup výpočtovej techniky - Kolonádový most
Podlimitná zákazka s využitím EKS
Z20216625
eks 20210412130012.04.2021
13:00
Zberné nádoby (prevetrávacie košíky) na biologicky rozložiteľný kuchynský odpad
Podlimitná zákazka s využitím EKS
Z20219418
eks 20210517132217.05.2021
13:22
Biodegradovateľné vrecia balené v rolkách
Podlimitná zákazka s využitím EKS
Z20219423
eks 20210517133017.05.2021
13:30
Renovácia tonerov do tlačiarní a multifunkčných zariadení
Podlimitná zákazka s využitím EKS
Z20219634
eks 20210518100018.05.2021
10:00
Zberné nádoby na biologicky rozložiteľný kuchynský odpad
Podlimitná zákazka s využitím EKS
Z202110245
eks 20210524133824.05.2021
13:38
Nákup výpočtovej techniky
Podlimitná zákazka s využitím EKS
Z202111022
eks 20210602080002.06.2021
08:00
Germicídny žiarič mobilný uzavretý
Podlimitná zákazka s využitím EKS
Z202110943
eks 20210603100003.06.2021
10:00
Stravovacie poukážky
Podlimitná zákazka s využitím EKS
Z202114124
eks 20210708101108.07.2021
10:11
Nákup výpočtovej techniky 2021
Podlimitná zákazka s využitím EKS
Z202117868
eks 20210902090002.09.2021
09:00
Elektronické stravovacie poukážky
Podlimitná zákazka s využitím EKS
Z202124364
eks 20211222102422.12.2021
10:24
Dodávka zemného plynu
Podlimitná zákazka s využitím EKS
Z202246
eks 20220124090024.01.2022
09:00
Dodávka elektrickej energie
Podlimitná zákazka s využitím EKS
Z202225
eks 20220124100024.01.2022
10:00
Nákup originálnych tonerov do tlačiarní a kopírovacích strojov
Podlimitná zákazka s využitím EKS
Z2022855
eks 20220210093010.02.2022
09:30
Renovácia tonerov do tlačiarní a multifunkčných zariadení 2022
Podlimitná zákazka s využitím EKS
Z20228204
eks 20220808100008.08.2022
10:00
Nákup originálnych tonerov do tlačiarní a kopírovacích strojov
Podlimitná zákazka s využitím EKS
Z202211359
eks 20221013100013.10.2022
10:00
Nákup originálnych tonerov do tlačiarní a kopírovacích strojov 2023
Podlimitná zákazka s využitím EKS
Z202311197
eks 20231017090017.10.2023
09:00
Elektronické stravovacie poukážky (stravná jednotka)
Podlimitná zákazka s využitím EKS
Z202312426
eks 20231115100915.11.2023
10:09
Rekonštrukcia a zateplenie MŠ A. Dubčeka
Zákazka s nízkou hodnotou
2410/2024/OIaMM/49816
uvo 20240522100022.05.2024
10:00
Rekonštrukcia strešného plášťa a dažďovej kanalizácie na objekte MŠ 8. mája 2 v Piešťanoch
Zákazka s nízkou hodnotou
2790/2024/OIaMM/53497
uvo 20240619090019.06.2024
09:00
Prenájom verejného priestoru za účelom organizovania Vianočných trhov v meste Piešťany
Obchodná verejná súťaž

web 20240708120008.07.2024
12:00
Rekonštrukcia MK Štúrova ul. v Piešťanoch
Podlimitná zákazka bez elektronického trhoviska
2996/2024/OIaMM/56204
uvo 20240710120010.07.2024
12:00