Mesto Humenné

Zaregistrujte sa, aby ste videli všetky verejné zákazky

V zozname nižšie je zobrazených len prvých 5 aktívnych súťaží, kde možnosť zúčastniť sa čoskoro končí.
Aby ste mohli vidieť všetky zverejné súťaže, zaregistrujte sa. Registrácia je bezplatná a nezaberie viac ako 1 minútu.

Informácie o verejnom obstarávateľovi

Názov subjektu: Mesto Humenné
Adresa: Kukorelliho
Mesto: Humenné
PSČ: 06628
IČO: 00323021
DIČ: 2021232598
IČ DPH:
Názov Zdroj Ponuky do
Dodávka a montáž pomerových rozdeľovačov tepla a vodomerov 2024
Prieskum trhu pre určenie PHZ

web 20240723100023.07.2024
10:00
Názov Zdroj Ponuky do
Operačný systém Windows 10 PRO
Podlimitná zákazka s využitím EKS
Z20204810
eks 20200316091016.03.2020
09:10
Kancelársky balík Office 2013 Home and Business
Podlimitná zákazka s využitím EKS
Z20204808
eks 20200316104516.03.2020
10:45
Nákup stolových počítačov
Podlimitná zákazka s využitím EKS
Z202031864
eks 20201203134503.12.2020
13:45
Zabezpečenie stravovania elektronickou stravnou kartou
Podlimitná zákazka s využitím EKS
Z202033333
eks 20201221101521.12.2020
10:15
Nákup interiérového vybavenia učební ZŠ - Didaktické pomôcky
Podlimitná zákazka s využitím EKS
Z202113458
eks 20210713100013.07.2021
10:00
Nákup interiérového vybavenia učební ZŠ - IKT
Podlimitná zákazka s využitím EKS
Z202114291
eks 20210716100016.07.2021
10:00
Nákup interiérového vybavenia učební ZŠ - IKT
Podlimitná zákazka s využitím EKS
Z202115801
eks 20210730100030.07.2021
10:00
Nákup nábytku - sedačky
Podlimitná zákazka s využitím EKS
Z202120477
eks 20211102101502.11.2021
10:15
Zabezpečenie stravovania elektronickou stravnou kartou
Podlimitná zákazka s využitím EKS
Z202123767
eks 20211213101513.12.2021
10:15
Notebook
Podlimitná zákazka s využitím EKS
Z202124006
eks 20211217091517.12.2021
09:15
Nákup interiérového vybavenia učební ZŠ - Didaktické pomôcky
Podlimitná zákazka s využitím EKS
Z20221546
eks 20220315094515.03.2022
09:45
Zabezpečenie stravovania elektronickou stravnou kartou
Podlimitná zákazka s využitím EKS
Z202214786
eks 20221208101008.12.2022
10:10
Zabezpečenie stravovania elektronickou stravnou kartou
Podlimitná zákazka s využitím EKS
Z202314007
eks 20231214101514.12.2023
10:15
Kancelárske potreby 2024
Prieskum trhu pre určenie PHZ

web 20240220100020.02.2024
10:00
Čistiace, hygienické a dezinfekčné prostriedky 2024
Prieskum trhu pre určenie PHZ

web 20240220100020.02.2024
10:00
Sanácia výťahovej veže pri bytovom dome SNP 39 v Humennom – opakovaná
Zákazka s nízkou hodnotou

web 20240221100021.02.2024
10:00
Vybavenie serverovne časť 1 RAM upgrade
Prieskum trhu pre určenie PHZ

web 20240311100011.03.2024
10:00
Stavebné úpravy bytového domu súp.č. 6199
Prieskum trhu pre určenie PHZ

web 20240314100014.03.2024
10:00
„Modernizácia krytého plaveckého bazéna v Humennom“
Podlimitná zákazka bez elektronického trhoviska
26/2/2024/PPM
uvo 20240321100021.03.2024
10:00
Upratovacie a čistiace služby 2024
Prieskum trhu pre určenie PHZ

web 20240425100025.04.2024
10:00
Poskytovanie služieb dezinsekcie
Prieskum trhu pre určenie PHZ

web 20240425100025.04.2024
10:00
Výpočtová technika
Prieskum trhu pre určenie PHZ

web 20240502100002.05.2024
10:00
Rekonštrukcia átria s výstavbou altánku a vytvorením bezbariérového prístupu v Dennom centre pre seniorov na Laboreckej ulici
Zákazka s nízkou hodnotou

web 20240530100030.05.2024
10:00
Riešenie dopravnej obslužnosti školy ZŠ Hrnčiarska, Humenné
Prieskum trhu pre určenie PHZ

web 20240531100031.05.2024
10:00
Riešenie dopravnej obslužnosti školy ZŠ Hrnčiarska, Humenné
Zákazka s nízkou hodnotou
18/2024
uvo 20240531100031.05.2024
10:00
Dotykové obrazovky
Prieskum trhu pre určenie PHZ

web 20240603100003.06.2024
10:00
Záložný zdroj tepla E4 (vybudovanie STL prípojky zemného plynu a MaRZ meradlo zemného plynu pre budovu technickej vybavenosti „E4“)
Zákazka s nízkou hodnotou

web 20240607100007.06.2024
10:00
Zníženie energetickej náročnosti budovy Mestského úradu v Humennom
Podlimitná zákazka bez elektronického trhoviska
eBIZ - 10/2024
uvo 20240611090011.06.2024
09:00
Vybavenie detských ihrísk 2024 (Časť 1 tematické prvky helikoptéra, Časť 2 prvky s oceľovým skeletom, Časť 3 prvky s dreveným skeletom)
Prieskum trhu pre určenie PHZ

web 20240612100012.06.2024
10:00
Dotykové obrazovky II.
Prieskum trhu pre určenie PHZ

web 20240628100028.06.2024
10:00
Odvodnenie plôch v Humennom 2024
Zákazka s nízkou hodnotou

web 20240715100015.07.2024
10:00
Oprava škôd po zemetrasení MŠ Osloboditeľov
Zákazka s nízkou hodnotou

web 20240715100015.07.2024
10:00