Oprava škôd po zemetrasení MŠ Osloboditeľov

Informácie o zákazke

Informácie

Názov zákazky: Oprava škôd po zemetrasení MŠ Osloboditeľov
Kód zákazky:
Postup: Zákazka s nízkou hodnotou
Druh: Tovary,Služby,Stavebné práce
Hlavný CPV: 45214100-1
Predpokladaná hodnota: 64 242,00 €

Termíny

Predkladanie ponúk: 15.7.2024 10:00
Vyhlásenie: 11.7.2024

Verejný obstarávateľ

Názov organizácie: Mesto Humenné
Adresa: Kukorelliho
06628 Humenné
NUTS: SK041 - Prešovský kraj
Miesto dodania: Humenné
Zdroj: Webové sídlo obstarávateľa