Upratovacie a čistiace služby 2024

Informácie o zákazke

Informácie

Názov zákazky: Upratovacie a čistiace služby 2024
Kód zákazky:
Postup: Prieskum trhu pre určenie PHZ
Druh: Služby
Hlavný CPV: 90910000–9
Predpokladaná hodnota: 0,00 €

Termíny

Predkladanie ponúk: 25.4.2024 10:00
Vyhlásenie: 18.4.2024

Verejný obstarávateľ

Názov organizácie: Mesto Humenné
Adresa: Kukorelliho
06628 Humenné
NUTS: SK041 - Prešovský kraj
Miesto dodania: Humenné
Zdroj: Webové sídlo obstarávateľa