Správa a údržba ciest Trnavského samosprávneho kraja

Zaregistrujte sa, aby ste videli všetky verejné zákazky

V zozname nižšie je zobrazených len prvých 5 aktívnych súťaží, kde možnosť zúčastniť sa čoskoro končí.
Aby ste mohli vidieť všetky zverejné súťaže, zaregistrujte sa. Registrácia je bezplatná a nezaberie viac ako 1 minútu.

Informácie o verejnom obstarávateľovi

Názov subjektu: Správa a údržba ciest Trnavského samosprávneho kraja
Adresa: Bulharská ulica
Mesto: Trnava
PSČ: 91701
IČO: 37847783
DIČ: 2021777516
IČ DPH:
Neboli nájdené žiadne záznamy.
Názov Zdroj Ponuky do
Zvislé dopravné značenie a príslušenstvo (2)
Zákazka s nízkou hodnotou
02/2024
uvo 20240227100027.02.2024
10:00
Odvoz a likvidácia odpadov kategórie "O" a "N" vrátane prenechania veľkokapacitných kontajnerov na zber odpadov kategórie "O" do užívania
Zákazka s nízkou hodnotou
05909/2024/SÚCTt
uvo 20240312100012.03.2024
10:00
Rekonštrukcie vybraných úsekov ciest v TTSK – 1. časť
Verejná súťaž (Nadlimitná zákazka)
4/2024-DoA
uvo 20240325090025.03.2024
09:00
Zvislé dopravné značenie a príslušenstvo (3)
Zákazka s nízkou hodnotou
03/2024
uvo 20240328100028.03.2024
10:00
Katiónaktívna asfaltová emulzia C65B4 (1)
Zákazka s nízkou hodnotou
05933/2024/SÚCTt
uvo 20240411100011.04.2024
10:00
Teplá obaľovaná asfaltová zmes
Zákazka s nízkou hodnotou
05934/2024/SÚCTt
uvo 20240411100011.04.2024
10:00
Rekonštrukcie vybraných úsekov ciest v TTSK – 2. časť
Verejná súťaž (Nadlimitná zákazka)
5/2024-DoA
uvo 20240415090015.04.2024
09:00
Zvislé dopravné značenie a príslušenstvo (4)
Zákazka s nízkou hodnotou
504432
uvo 20240510100010.05.2024
10:00
Rekonštrukcia mostov M3636 na ceste III/1293 v obci Dlhá a M5497 na ceste III/1295 za obcou Dlhá
Podlimitná zákazka bez elektronického trhoviska
06014/2024/SÚCTt
uvo 20240514100014.05.2024
10:00
Rekonštrukcia mosta M433 pred mestom Holíč - výstavba dočasného premostenia
Podlimitná zákazka bez elektronického trhoviska
6/2024-DoA
uvo 20240517090017.05.2024
09:00
Zvislé dopravné značenie a príslušenstvo (5)
Zákazka s nízkou hodnotou
505271
uvo 20240520100020.05.2024
10:00
Rekonštrukcie vybraných úsekov ciest v TTSK - 3. časť
Verejná súťaž (Nadlimitná zákazka)
504449
uvo 20240527100027.05.2024
10:00
Zvislé dopravné značenie a príslušenstvo (6)
Zákazka s nízkou hodnotou
506091
uvo 20240528100028.05.2024
10:00
Rekonštrukcia mosta M433 pred mestom Holíč - realizácia stavebných prác
Podlimitná zákazka bez elektronického trhoviska
7/2024-DoA
uvo 20240604090004.06.2024
09:00
Zvislé dopravné značenie a príslušenstvo (7)
Zákazka s nízkou hodnotou
6102/2024/SÚCTt
uvo 20240621100021.06.2024
10:00