Dodávka motorovej nafty do benkaloru (1)

Informácie o zákazke

Informácie

Názov zákazky: Dodávka motorovej nafty do benkaloru (1)
Kód zákazky: Z20245728
Postup: Podlimitná zákazka s využitím EKS
Druh: Tovary
Hlavný CPV: 09134100-8
Predpokladaná hodnota: 22 200,00 €

Termíny

Predkladanie ponúk: 15.7.2024 09:00
Vyhlásenie: 10.7.2024

Verejný obstarávateľ

Adresa: Bulharská ulica
91853 Trnava
NUTS: -
Miesto dodania: Slovenská republika
Zdroj: EKS

Vysúťažaný dodávateľ

Názov dodávateľa: RAMOTECH s. r. o.
Adresa: 123
085 01 Richvald

Linky a dokumenty