Bratislavský samosprávny kraj

Zaregistrujte sa, aby ste videli všetky verejné zákazky

V zozname nižšie je zobrazených len prvých 5 aktívnych súťaží, kde možnosť zúčastniť sa čoskoro končí.
Aby ste mohli vidieť všetky zverejné súťaže, zaregistrujte sa. Registrácia je bezplatná a nezaberie viac ako 1 minútu.

Informácie o verejnom obstarávateľovi

Názov subjektu: Bratislavský samosprávny kraj
Adresa: Sabinovská
Mesto: Bratislava - mestská časť Ružinov
PSČ: 82005
IČO: 36063606
DIČ: 2021608369
IČ DPH:
Názov Zdroj Ponuky do
Cyklotrasa Zálesie – stavebné práce a PD
Podlimitná zákazka bez elektronického trhoviska
7136/2024/VO-2
uvo 20240731090031.07.2024
09:00
Oznámenie o vyhlásení obchodnej verejnej súťaže na prenájom stavieb a pozemkov v areáli strednej školy situovanej na ul. Na pántoch v Bratislave – TRETIE KOLO OBCHODNEJ VEREJNEJ SÚŤAŽE
Obchodná verejná súťaž

web 20240805120005.08.2024
12:00
Názov Zdroj Ponuky do
Čistiace prostriedky a hygienické potreby
Podlimitná zákazka s využitím EKS
Z20204185
eks 20200309100009.03.2020
10:00
Nákup výpočtovej techniky a príslušenstva
Podlimitná zákazka s využitím EKS
Z202014010
eks 20200702130002.07.2020
13:00
Propagačné predmety s potlačou
Podlimitná zákazka s využitím EKS
Z202019595
eks 20200821100021.08.2020
10:00
Reklamné služby - plošná printová inzercia
Podlimitná zákazka s využitím EKS
Z202020889
eks 20200904100004.09.2020
10:00
Zabezpečenie stravovania zamestnancov prostredníctvom elektronických stravných kariet
Podlimitná zákazka s využitím EKS
Z202018306
eks 20200907100007.09.2020
10:00
Reklamné a propagačné výrobky s potlačou
Podlimitná zákazka s využitím EKS
Z202021693
eks 20200911090011.09.2020
09:00
Predĺženie platnosti licencií Office 365 E1 a Microsoft Office 365 E3
Podlimitná zákazka s využitím EKS
Z202022715
eks 20200923100023.09.2020
10:00
Reklamné služby - plošná printová inzercia
Podlimitná zákazka s využitím EKS
Z202024182
eks 20201007100007.10.2020
10:00
Predĺženie platnosti licencií Office 365 E1 a Microsoft Office 365 E3
Podlimitná zákazka s využitím EKS
Z202025114
eks 20201013120013.10.2020
12:00
Kancelárske potreby
Podlimitná zákazka s využitím EKS
Z202025107
eks 20201014100014.10.2020
10:00
Tlač časopisu
Podlimitná zákazka s využitím EKS
Z202032045
eks 20201208100008.12.2020
10:00
Reklamné a propagačné výrobky s potlačou
Podlimitná zákazka s využitím EKS
Z202117347
eks 20210818140018.08.2021
14:00
Poskytovanie strážnej služby
Podlimitná zákazka s využitím EKS
Z202117120
eks 20210823113023.08.2021
11:30
Nákup motorového vozidla
Podlimitná zákazka s využitím EKS
Z202118246
eks 20210921100021.09.2021
10:00
Predĺženie platnosti licencií Office 365 E1 a Microsoft Office 365 E3
Podlimitná zákazka s využitím EKS
Z202119095
eks 20211008110008.10.2021
11:00
Čistiace prostriedky a hygienické potreby
Podlimitná zákazka s využitím EKS
Z202120063
eks 20211014140014.10.2021
14:00
Nákup motorového vozidla
Podlimitná zákazka s využitím EKS
Z202120372
eks 20211029090029.10.2021
09:00
Reklamné služby - plošná printová inzercia
Podlimitná zákazka s využitím EKS
Z20221789
eks 20220321090021.03.2022
09:00
Elektronický systém právnych informácií
Podlimitná zákazka s využitím EKS
Z20222856
eks 20220407140007.04.2022
14:00
Tlač časopisu Bratislavský samosprávny kraj
Podlimitná zákazka s využitím EKS
Z20222545
eks 20220408090008.04.2022
09:00
Prenájom licencií M365 EDU A3 v licenčnom programe Microsoft Enrollment for Education Solutions
Podlimitná zákazka s využitím EKS
Z20228545
eks 20220822100022.08.2022
10:00
Reklamné a propagačné výrobky s potlačou
Podlimitná zákazka s využitím EKS
Z20229534
eks 20220905100005.09.2022
10:00
Reklamné služby - plošná printová inzercia
Podlimitná zákazka s využitím EKS
Z20235625
eks 20230616080016.06.2023
08:00
Prenájom licencií M365 EDU A3 v licenčnom programe Microsoft Enrollment for Education Solutions pre školy v zriaďovateľskej pôsobnosti Úradu Bratislavského samosprávneho kraja na obdobie 12 mesiacov
Podlimitná zákazka s využitím EKS
Z20236285
eks 20230704100004.07.2023
10:00
Reklamné a propagačné výrobky s potlačou
Podlimitná zákazka s využitím EKS
Z20237852
eks 20230731152731.07.2023
15:27
Projektová dokumentácia – cyklotrasa Vrakuňa – Most p. Bratislave
Zákazka s nízkou hodnotou
5069/2024/VO-2
uvo 20240117090017.01.2024
09:00
Projektová dokumentácia – cyklotrasa Vrakuňa – Most p. Bratislave opakovaná
Zákazka s nízkou hodnotou
5612/2024/VO-2
uvo 20240129090029.01.2024
09:00
Kampus zdravia a športu – primárna infraštruktúra 3
Zákazka s nízkou hodnotou
4710/2024/VO-9
uvo 20240130090030.01.2024
09:00
IT nástroj – kolaboračná platforma programu Interact
Verejná súťaž (Nadlimitná zákazka)
5256/2024/VO
uvo 20240212100012.02.2024
10:00
Rekonštrukcia a investičná podpora COVP Hálova 16 – projektová dokumentácia
Zákazka s nízkou hodnotou
5923/2024/VO
uvo 20240216100016.02.2024
10:00
Modernizácia cesty II/503 Diaľnica D1-Senec, projektová dokumentácia
Verejná súťaž (Nadlimitná zákazka)
5346/2024/VO-2
uvo 20240219090019.02.2024
09:00
Projektové práce – rekonštrukcia kotolne SOŠ Bernolákovo
Zákazka s nízkou hodnotou
6146/2024/VO
uvo 20240219100019.02.2024
10:00
Zabezpečenie upratovacích a čistiacich služieb pre Úrad BSK a objekty v správe BSK
Verejná súťaž (Nadlimitná zákazka)
11965/2023/VO
uvo 20240219100019.02.2024
10:00
Projektové práce – rekonštrukcia kotolne SOŠ Bernolákovo
Zákazka s nízkou hodnotou
6146/2024/VO
uvo 20240304100004.03.2024
10:00
Obchvat Malokarpatského regiónu - SoH
Zákazka s nízkou hodnotou
LP ZNH 1/2024
uvo 20240313120013.03.2024
12:00
Organizácia 2 jednodňových podujatí v Ekocentre Čunovo pre odbornú a širokú verejnosť pri príležitosti Slávnostného otvorenia Ekocentra
Zákazka s nízkou hodnotou
12295/2024/VO-2
uvo 20240405100005.04.2024
10:00
Projektové práce – komplexná rekonštrukcia Základnej školy a Gymnázia s vyučovacím jazykom maďarským
Podlimitná zákazka bez elektronického trhoviska
7122/2024/VO
uvo 20240418100018.04.2024
10:00
Projektová dokumentácia pre rekonštrukciu Hotelovej akadémie Mikovíniho 1, Bratislava
Verejná súťaž (Nadlimitná zákazka)
6987/2024/VO-2
uvo 20240426090026.04.2024
09:00
Oprava a náter fasády hlavnej budovy- SOŠ pedagogická, Sokolská 6, Modra
Zákazka s nízkou hodnotou
7212/2024/VO
uvo 20240429100029.04.2024
10:00
Reklamné a propagačné výrobky s potlačou
Podlimitná zákazka s využitím EKS
Z20243214
eks 20240506100006.05.2024
10:00
Zverejnenie zámeru prenájmu majetku Bratislavského samosprávneho kraja spôsobom vyhlásenia obchodnej verejnej súťaže na majetok nachádzajúci sa v k.ú. Rača
Obchodná verejná súťaž

web 20240506120006.05.2024
12:00
Učiteľský piknik 2024 – cateringové služby
Zákazka s nízkou hodnotou
7761/2024/VO
uvo 20240507090007.05.2024
09:00
Učiteľský piknik 2024 – technické zabezpečenie
Zákazka s nízkou hodnotou
7762/2024/VO
uvo 20240507100007.05.2024
10:00
Zabezpečenie výučby anglického a francúzskeho jazyka pre zamestnancov odboru Interact ÚBSK
Zákazka s nízkou hodnotou
7840/2024/1015
uvo 20240513100013.05.2024
10:00
Geodetické práce / vypracovanie geometrických plánov k majetkoprávnemu vysporiadaniu pozemkov
Zákazka s nízkou hodnotou
LP ZNH 2/2024
uvo 20240517100017.05.2024
10:00
Organizácia dvoch jednodňových podujatí v MOS v Modre, pre odbornú a širokú verejnosť pri príležitosti slávnostného otvorenia záhrady v kaštieli v Modre a úvodnej konferencie k projektu ParksFit4Future
Zákazka s nízkou hodnotou
8229/2024
uvo 20240529090029.05.2024
09:00
Prenájom stavieb a pozemkov v areáli strednej školy situovanej na ul. Na pántoch v Bratislave – DRUHÉ KOLO OBCHODNEJ VEREJNEJ SÚŤAŽE
Obchodná verejná súťaž

web 20240610120010.06.2024
12:00
Prenájom licencií M365 EDU A3 v licenčnom programe Microsoft Enrollment for Education Solutions pre školy v zriaďovateľskej pôsobnosti Úradu Bratislavského samosprávneho kraja na obdobie 12 mesiacov
Podlimitná zákazka s využitím EKS
Z20244561
eks 20240614110014.06.2024
11:00
Oprava sociálnych zariadení a učební, úprava a rozšírenie školskej jedálne
Zákazka s nízkou hodnotou
8632/2024/VO-2
uvo 20240620090020.06.2024
09:00
Nákup komponentov potrebných pre pokrytie sieťou WiFi kancelárie BSK na adrese Sabinovská 12.
Zákazka s nízkou hodnotou
8911/2024/1015
uvo 20240702100002.07.2024
10:00
JAZERO V KAŠTIELSKOM PARKU STUPAVA – ANALÝZA – POSUDOK, DOKUMENTÁCIA PRE REVITALIZÁCIU JAZERA
Zákazka s nízkou hodnotou
8596/2024/VO
uvo 20240704090004.07.2024
09:00
Platforma energetického manažmentu na správu odberných miest energetických médií v budovách vo vlastníctve Bratislavského samosprávneho kraja a správe organizácií v jeho zriaďovateľskej pôsobnosti
Zákazka s nízkou hodnotou
8595/2024/VO
uvo 20240710090010.07.2024
09:00
Reklamné služby - plošná printová inzercia
Podlimitná zákazka s využitím EKS
Z20245525
eks 20240711100011.07.2024
10:00
Výmena elektroinštalácie v pavilóne A, Gymnázium Malacky
Zákazka s nízkou hodnotou
9193/2024/VO
uvo 20240722100022.07.2024
10:00