Prenájom stavieb a pozemkov v areáli strednej školy situovanej na ul. Na pántoch v Bratislave – DRUHÉ KOLO OBCHODNEJ VEREJNEJ SÚŤAŽE

Informácie o zákazke

Informácie

Názov zákazky: Prenájom stavieb a pozemkov v areáli strednej školy situovanej na ul. Na pántoch v Bratislave – DRUHÉ KOLO OBCHODNEJ VEREJNEJ SÚŤAŽE
Kód zákazky:
Postup: Obchodná verejná súťaž
Druh: Tovary,Služby
Predpokladaná hodnota: 0,00 €

Termíny

Predkladanie ponúk: 10.6.2024 12:00
Vyhlásenie: 17.5.2024

Verejný obstarávateľ

Názov organizácie: Bratislavský samosprávny kraj
Adresa: Sabinovská
82005 Bratislava - mestská časť Ružinov
NUTS: SK010 - Bratislavský kraj
Miesto dodania: Bratislava
Zdroj: Webové sídlo obstarávateľa