Mesto Košice

Zaregistrujte sa, aby ste videli všetky verejné zákazky

V zozname nižšie je zobrazených len prvých 5 aktívnych súťaží, kde možnosť zúčastniť sa čoskoro končí.
Aby ste mohli vidieť všetky zverejné súťaže, zaregistrujte sa. Registrácia je bezplatná a nezaberie viac ako 1 minútu.

Informácie o verejnom obstarávateľovi

Názov subjektu: Mesto Košice
Adresa: Trieda SNP
Mesto: Košice - mestská časť Západ
PSČ: 04011
IČO: 00691135
DIČ: 2021186904
IČ DPH:
Názov Zdroj Ponuky do
Mlieko a mliečne výrobky pre ŠJ Lidické námestie 18
Dynamický nákupný systém

web 20240701080001.07.2024
08:00
Základné potraviny, mrazené potraviny a vajcia potraviny
Dynamický nákupný systém

web 20240701080001.07.2024
08:00
Vodorovné dopravné značenie krytov pozemných komunikácií na roky 2024/2025
Podlimitná zákazka bez elektronického trhoviska
MK/A/2024/17101
uvo 20240702090002.07.2024
09:00
Názov Zdroj Ponuky do
Mäso a mäsové výrobky pre ŠJ MŠ Kežmarská 46
Dynamický nákupný systém

web 20240221000021.02.2024
00:00
Mäso a mäsové výrobky pre ŠJ/MŠ Ipeľská 10 a ŠJ/MŠ Za priekopou 57 Košice
Dynamický nákupný systém

web 20240226000026.02.2024
00:00
Potraviny Zelenina, ovocie, pre ŠJ MŠ Budapeštianska 3, Košice bez PS na rok 2024
Dynamický nákupný systém

web 20240229080029.02.2024
08:00
Chlieb a pekárenské výrobky pre ŠJ MŠ Budapeštianska 3, Košice, bez PS na rok 2024
Dynamický nákupný systém

web 20240229080029.02.2024
08:00
Mäso a mäsové výrobky pre ŠJ B. Nemcovej 4 a ŠJ Hečková 11
Dynamický nákupný systém

web 20240305000005.03.2024
00:00
Zelenina, ovocie ŠJ B.Nemcovej 4 a ŠJ Hečková 11
Dynamický nákupný systém

web 20240305000005.03.2024
00:00
Ovocie, zelenina ŠJ Cottbuská 34 a ŠJ Hemerkova 26
Dynamický nákupný systém

web 20240306000006.03.2024
00:00
Modernizácia električkových tratí MET v meste Košice, 2. etapa, UČS 17 a UČS 18
Verejná súťaž (Nadlimitná zákazka)
MK/A/2024/12418
uvo 20240318100018.03.2024
10:00
MŠ Gelnická, Košice-Pereš
Podlimitná zákazka bez elektronického trhoviska
08/PRO/2024
uvo 20240322100022.03.2024
10:00
Ovocie, zelenina ŠJ Cottbuská 34 a ŠJ Hemerkova 26
Dynamický nákupný systém

web 20240325000025.03.2024
00:00
Mäso a mäsové výrobky pre ŠJ Húskova 45 a ŠJ Čordáková 17
Dynamický nákupný systém

web 20240405000005.04.2024
00:00
Modernizácia a rekonštrukcia prvkov sústavy verejného osvetlenia vo vybraných lokalitách mesta Košice
Verejná súťaž (Nadlimitná zákazka)
495592
uvo 20240405100005.04.2024
10:00
Mäso a mäsové výrobky pre ŠJ MŠ Hemerkova 26 a ŠJ MŠ Cottbuská 34
Dynamický nákupný systém

web 20240408000008.04.2024
00:00
Čistenie odvodňovacích zariadení pozemných komunikácií
Podlimitná zákazka s využitím EKS
Z20242637
eks 20240417114017.04.2024
11:40
Základne potraviny, mrazené potraviny a vajcia pre ŠJ /MŠ Družicová 5A
Dynamický nákupný systém

web 20240521000021.05.2024
00:00
Základné potraviny, mrazené potraviny, vajcia pre ŠJ MŠ Obrancov mieru 20, Košice
Dynamický nákupný systém

web 20240521000021.05.2024
00:00
Mlieko a mliečne výrobky pre ŠJ/MŠ Družicová 5A
Dynamický nákupný systém

web 20240521000021.05.2024
00:00
Mlieko a mliečne výrobky pre ŠJ MŠ Obrancov mieru 20, Košice
Dynamický nákupný systém

web 20240521000021.05.2024
00:00
Mäso a mäsové výrobky pre ŠJ MŠ Obrancov mieru 20, Košice
Dynamický nákupný systém

web 20240521000021.05.2024
00:00
Mäso a mäsové výrobky pre ŠJ/MŠ Družicová 5A
Dynamický nákupný systém

web 20240521000021.05.2024
00:00
Chlieb a pekárenské výrobky pre ŠJ/MŠ Družicová 5A
Dynamický nákupný systém

web 20240521000021.05.2024
00:00
Chlieb a pekárenský tovar pre ŠJ MŠ Obrancov mieru 20, Košice
Dynamický nákupný systém

web 20240521000021.05.2024
00:00
Ovocie a Zelenina pre ŠJ/MŠ Družicová 5A
Dynamický nákupný systém

web 20240521000021.05.2024
00:00
Ovocie a zelenina pre ŠJ MŠ, Obrancov mieru 20
Dynamický nákupný systém

web 20240521000021.05.2024
00:00
Ovocie, zelenina, zemiaky pre ŠJ Humenská 51 a ŠJ Park Mládeže 4
Dynamický nákupný systém

web 20240610000010.06.2024
00:00
Ovocie a zelenina
Podlimitná zákazka s využitím EKS
Z20244311
eks 20240610100510.06.2024
10:05
Zvýšenie kapacít MŠ Húskova 45 - elokované pracovisko Lechkého 4, Košice
Zákazka s nízkou hodnotou
MK/A/2024/15756
uvo 20240612080012.06.2024
08:00
Rekonštrukcia komunikácií v meste Košice
Verejná súťaž (Nadlimitná zákazka)
01/MC/NL/2024
uvo 20240617100017.06.2024
10:00
Základné potraviny, mrazené potraviny, vajcia pre ŠJ MŠ Jaltská 33
Dynamický nákupný systém

web 20240620090020.06.2024
09:00
Základné potraviny, mrazené potraviny a vajcia pre ŠJ MŠ Azovská 1 Košice
Dynamický nákupný systém

web 20240622000022.06.2024
00:00
Mlieko a mliečne výrobky pre ŠJ MŠ Azovská 1 Košice
Dynamický nákupný systém

web 20240622000022.06.2024
00:00
Zelenina, ovocie, orechy a bylinky pre ŠJ MŠ Azovská 1 Košice
Dynamický nákupný systém

web 20240623000023.06.2024
00:00