Čistenie odvodňovacích zariadení pozemných komunikácií

Informácie o zákazke

Informácie

Názov zákazky: Čistenie odvodňovacích zariadení pozemných komunikácií
Kód zákazky: Z20242637
Postup: Podlimitná zákazka s využitím EKS
Druh: Služby
Hlavný CPV: 90000000-7
Predpokladaná hodnota: 264 000,00 €

Termíny

Predkladanie ponúk: 17.4.2024 11:40
Vyhlásenie: 10.4.2024

Verejný obstarávateľ

Názov organizácie: Mesto Košice
Adresa: Trieda SNP
04011 Košice - mestská časť Západ
NUTS: -
Miesto dodania: Košice, Košice, Košický, Slovenská republika
Zdroj: EKS