Základné potraviny, mrazené potraviny, vajcia pre ŠJ MŠ Obrancov mieru 20, Košice

Informácie o zákazke

Informácie

Názov zákazky: Základné potraviny, mrazené potraviny, vajcia pre ŠJ MŠ Obrancov mieru 20, Košice
Kód zákazky:
Postup: Dynamický nákupný systém
Druh: Tovary,Služby
Hlavný CPV: 15800000-6
Predpokladaná hodnota: 9 000,00 €

Termíny

Predkladanie ponúk: 21.5.2024 00:00
Vyhlásenie: 9.5.2024

Verejný obstarávateľ

Názov organizácie: Mesto Košice
Adresa: Trieda SNP
04011 Košice - mestská časť Západ
NUTS: SK042 - Košický kraj
Miesto dodania: Košice
Zdroj: Webové sídlo obstarávateľa