Ústredná vojenská nemocnica SNP Ružomberok - FN

Zaregistrujte sa, aby ste videli všetky verejné zákazky

V zozname nižšie je zobrazených len prvých 5 aktívnych súťaží, kde možnosť zúčastniť sa čoskoro končí.
Aby ste mohli vidieť všetky zverejné súťaže, zaregistrujte sa. Registrácia je bezplatná a nezaberie viac ako 1 minútu.

Informácie o verejnom obstarávateľovi

Názov subjektu: Ústredná vojenská nemocnica SNP Ružomberok - FN
Adresa: Gen. Miloša Vesela
Mesto: Ružomberok
PSČ: 03426
IČO: 31936415
DIČ: 2020590187
IČ DPH:
Názov Zdroj Ponuky do
Operačná technika pre urologické operačné výkony
Verejná súťaž (Nadlimitná zákazka)
VO2024-060
uvo 20240731110031.07.2024
11:00
Hlboko zmrazené potraviny
Verejná súťaž (Nadlimitná zákazka)
ÚVN-2-65/2024_065
uvo 20240808100008.08.2024
10:00
Operačné stoly s príslušenstvom - 2 ks
Verejná súťaž (Nadlimitná zákazka)
UVN-2-67/2024_067
uvo 20240815100015.08.2024
10:00
Farmaceutické výrobky 066
Verejná súťaž (Nadlimitná zákazka)
VO2024-066
uvo 20240819110019.08.2024
11:00
Názov Zdroj Ponuky do
Mobilný RTG prístroj s C-ramenom a pripojením do PACS
Podlimitná zákazka s využitím EKS
Z20202185
eks 20200211090011.02.2020
09:00
Dozimetrický online systém pre intervenčnú rádiológiu
Podlimitná zákazka s využitím EKS
Z20203209
eks 20200221090021.02.2020
09:00
Operačný mikroskop pre ORL
Podlimitná zákazka s využitím EKS
Z20203388
eks 20200224110424.02.2020
11:04
Modul na identifikáciu pacientov
Podlimitná zákazka s využitím EKS
Z20203374
eks 20200225094125.02.2020
09:41
Injektor na aplikáciu kontrastných látok pre CT a Angio prístroj
Podlimitná zákazka s využitím EKS
Z20203741
eks 20200228090028.02.2020
09:00
Kombinovaný automatický autorefraktokeratometer s tonometrom a s pachymetrom
Podlimitná zákazka s využitím EKS
Z20203830
eks 20200228110028.02.2020
11:00
Automatický autorefraktokeratometer a tonometer s pachymetrom
Podlimitná zákazka s využitím EKS
Z20204809
eks 20200312135812.03.2020
13:58
Fakoemulzifikačný prístroj
Podlimitná zákazka s využitím EKS
Z20205876
eks 20200325100025.03.2020
10:00
Servoventilátor na umelú pľúcnu ventiláciu
Podlimitná zákazka s využitím EKS
Z20206441
eks 20200331103031.03.2020
10:30
Izolátor nukleovej kyseliny a detekčný Real Time systém - COVID diagnostika
Podlimitná zákazka s využitím EKS
Z20207705
eks 20200417090017.04.2020
09:00
Prístroj na mimotelovú membránovú oxygenáciu ECMO
Podlimitná zákazka s využitím EKS
Z20207698
eks 20200417090017.04.2020
09:00
Prístroj pre bezpečné zaobchádzanie s nebezpečným materiálom - balička / 10 kusov
Podlimitná zákazka s využitím EKS
Z20207735
eks 20200417123017.04.2020
12:30
Profesionálny defibrilátor 4 ks
Podlimitná zákazka s využitím EKS
Z20208622
eks 20200430090030.04.2020
09:00
Mediciálne elektrické odsávačky
Podlimitná zákazka s využitím EKS
Z20209821
eks 20200518091518.05.2020
09:15
Úpravňa vody pre dialyzačné pracovisko
Podlimitná zákazka s využitím EKS
Z202011440
eks 20200604093004.06.2020
09:30
Úpravňa vody pre dialyzačné pracovisko
Podlimitná zákazka s využitím EKS
Z202012787
eks 20200618100018.06.2020
10:00
Toaletný papier a papierové utierky
Podlimitná zákazka s využitím EKS
Z202014168
eks 20200702090002.07.2020
09:00
Zdravotnícke tlačivá a knihy
Podlimitná zákazka s využitím EKS
Z202016717
eks 20200724104924.07.2020
10:49
Strážna služba
Podlimitná zákazka s využitím EKS
Z202017321
eks 20200728153028.07.2020
15:30
Kancelársky papier
Podlimitná zákazka s využitím EKS
Z202017836
eks 20200804100004.08.2020
10:00
PE vrecia na komunálny a infekčný odpad
Podlimitná zákazka s využitím EKS
Z202022578
eks 20200921085121.09.2020
08:51
Prístroj na sledovanie hladiny heparínu v krvi
Podlimitná zákazka s využitím EKS
Z202025843
eks 20201019140019.10.2020
14:00
Sterilná zatavovačka hadičiek krvných vakov s jednorazovými nožmi
Podlimitná zákazka s využitím EKS
Z202027312
eks 20201029081529.10.2020
08:15
RTG detektor so softwérom pre COVID diagnostiku
Podlimitná zákazka s využitím EKS
Z202027894
eks 20201102120002.11.2020
12:00
Jednorazový protichemický oblek s návlekmi
Podlimitná zákazka s využitím EKS
Z202028308
eks 20201105123005.11.2020
12:30
OOPP - respirátory
Podlimitná zákazka s využitím EKS
Z202028310
eks 20201105130005.11.2020
13:00
Dodávka obehových čerpadiel ÚK a TÚV
Podlimitná zákazka s využitím EKS
Z202029091
eks 20201112090412.11.2020
09:04
Plastový jednorazový riad
Podlimitná zákazka s využitím EKS
Z202029094
eks 20201116090916.11.2020
09:09
Jednorazové nesterilné rukavice latexové
Podlimitná zákazka s využitím EKS
Z202029903
eks 20201119080019.11.2020
08:00
Špeciálny endoskop - duodenoskop
Podlimitná zákazka s využitím EKS
Z202030509
eks 20201125090025.11.2020
09:00
Prístroj na meranie hemodynamických parametrov s modulom oximetrie
Podlimitná zákazka s využitím EKS
Z202031010
eks 20201126130026.11.2020
13:00
Dodávka a inštalácia 2 ks UPS pre COVID pavilón
Podlimitná zákazka s využitím EKS
Z202031920
eks 20201203130003.12.2020
13:00
Kryochirurgický prístroj pre oftalmológiu
Podlimitná zákazka s využitím EKS
Z202032589
eks 20201210130010.12.2020
13:00
Kardiologická sonda k USG prístroju
Podlimitná zákazka s využitím EKS
Z202034284
eks 20201231093031.12.2020
09:30
Tonerové a atramentové náplne originálne
Podlimitná zákazka s využitím EKS
Z2021703
eks 20210125090025.01.2021
09:00
Repasované náplne do tlačiarní
Podlimitná zákazka s využitím EKS
Z2021780
eks 20210126090026.01.2021
09:00
PE vrecia na komunálny a infekčný odpad
Podlimitná zákazka s využitím EKS
Z2021875
eks 20210127140027.01.2021
14:00
Mikromotor ku konzole IPC - 2 ks
Podlimitná zákazka s využitím EKS
Z20211355
eks 20210203130003.02.2021
13:00
Systém pre kardio-torakálnu drenáž
Podlimitná zákazka s využitím EKS
Z20211353
eks 20210203130003.02.2021
13:00
Rádioaktívny zdroj I 192 pre Microselectron
Podlimitná zákazka s využitím EKS
Z20211641
eks 20210205114005.02.2021
11:40
Elektrická multifunkčná panvica
Podlimitná zákazka s využitím EKS
Z20211826
eks 20210208140008.02.2021
14:00
Revízie drobných spotrebičov
Podlimitná zákazka s využitím EKS
Z20211800
eks 20210209120009.02.2021
12:00
Kraniotomický motorový systém s príslušenstvom
Podlimitná zákazka s využitím EKS
Z20212048
eks 20210211101511.02.2021
10:15
Motorový systém pre veľké traumatologické operačné výkony
Podlimitná zákazka s využitím EKS
Z20212101
eks 20210211120011.02.2021
12:00
Reagencie pre hematologické analyzátory
Podlimitná zákazka s využitím EKS
Z20212283
eks 20210215140015.02.2021
14:00
Elektrochirurgická jednotka s príslušenstvom - 2 ks
Podlimitná zákazka s využitím EKS
Z20212322
eks 20210216095816.02.2021
09:58
Jednorazový protichemický oblek s návlekmi
Podlimitná zákazka s využitím EKS
Z20212421
eks 20210217090017.02.2021
09:00
Jednorazové nesterilné rukavice latexové
Podlimitná zákazka s využitím EKS
Z20212836
eks 20210220143020.02.2021
14:30
Tkanivový procesor
Podlimitná zákazka s využitím EKS
Z20213035
eks 20210223145023.02.2021
14:50
OOPP - respirátory
Podlimitná zákazka s využitím EKS
Z20213483
eks 20210302120002.03.2021
12:00
OOPP - respirátory
Podlimitná zákazka s využitím EKS
Z20213952
eks 20210308083008.03.2021
08:30
Oprava videokolonoskopu
Podlimitná zákazka s využitím EKS
Z20214347
eks 20210311130011.03.2021
13:00
Filtre do vzduchotechnických zariadení
Podlimitná zákazka s využitím EKS
Z20214385
eks 20210311150011.03.2021
15:00
Rukavice sterilné latexové bezpúdrové
Podlimitná zákazka s využitím EKS
Z20214359
eks 20210312080012.03.2021
08:00
OOPP - respirátory
Podlimitná zákazka s využitím EKS
Z20214500
eks 20210313130013.03.2021
13:00
Automatický dezinfektor flexibilných endoskopov
Podlimitná zákazka s využitím EKS
Z20214715
eks 20210316140016.03.2021
14:00
Nákup 4 ks sanitiek VW Transportér s pohonom všetkých kolies
Podlimitná zákazka s využitím EKS
Z20214721
eks 20210316142316.03.2021
14:23
Infúzne súpravy, transfúzne súpravy, spojovacie hadičky
Podlimitná zákazka s využitím EKS
Z20214870
eks 20210318090018.03.2021
09:00
Podložky pod chorých
Podlimitná zákazka s využitím EKS
Z20214956
eks 20210319080019.03.2021
08:00
OOPP - respirátory
Podlimitná zákazka s využitím EKS
Z20215041
eks 20210319145019.03.2021
14:50
Jednorazový operačný plášť
Podlimitná zákazka s využitím EKS
Z20215577
eks 20210326090026.03.2021
09:00
Jednorazové operačné oblečenie
Podlimitná zákazka s využitím EKS
Z20215582
eks 20210326140026.03.2021
14:00
Rozvierač na driekovú chrbticu
Podlimitná zákazka s využitím EKS
Z20215805
eks 20210330140030.03.2021
14:00
Respirátor typ FFP2 bez výdychového ventilu
Podlimitná zákazka s využitím EKS
Z20216104
eks 20210401145801.04.2021
14:58
Kuchynské potreby
Podlimitná zákazka s využitím EKS
Z20216607
eks 20210412100012.04.2021
10:00
Ultrasonograf so sondou pre vyšetrenie rekta
Podlimitná zákazka s využitím EKS
Z20216642
eks 20210412120012.04.2021
12:00
Ochranný overal
Podlimitná zákazka s využitím EKS
Z20216651
eks 20210416080016.04.2021
08:00
TRÁVIACE LÁTKY- Kyselina chenodeoxycholová
Podlimitná zákazka s využitím EKS
Z20217789
eks 20210427090027.04.2021
09:00
Pracovná stanica - PC Repas HP Compaq Pro 6300 SFF - alebo ekvivalent
Podlimitná zákazka s využitím EKS
Z20218044
eks 20210429100729.04.2021
10:07
Reagencie a spotrebný materiál pre analyzátor Optilite
Podlimitná zákazka s využitím EKS
Z20218636
eks 20210507090007.05.2021
09:00
Uzavretý odberový systém
Podlimitná zákazka s využitím EKS
Z20218688
eks 20210507093007.05.2021
09:30
Imunoglobulíny
Podlimitná zákazka s využitím EKS
Z20218706
eks 20210507110007.05.2021
11:00
Plienkové nohavičky, pôrodnícke vložky
Podlimitná zákazka s využitím EKS
Z20218744
eks 20210507140007.05.2021
14:00
Vata buničitá
Podlimitná zákazka s využitím EKS
Z20219005
eks 20210512090012.05.2021
09:00
Dodávka radiatorov, uzatváracích ventilov a termostických hlavíc
Podlimitná zákazka s využitím EKS
Z202110292
eks 20210525080025.05.2021
08:00
Jednorazový operačný plášť
Podlimitná zákazka s využitím EKS
Z202110874
eks 20210531090031.05.2021
09:00
Ovínadlá hydrofilné pletené, elastické
Podlimitná zákazka s využitím EKS
Z202111665
eks 20210609090009.06.2021
09:00
Gáza a výrobky z gázy
Podlimitná zákazka s využitím EKS
Z202112279
eks 20210615090015.06.2021
09:00
Močové katétre
Podlimitná zákazka s využitím EKS
Z202112371
eks 20210616090016.06.2021
09:00
Údržba, servis, odborné prehliadky a odborné skúšky VN trafostaníc
Podlimitná zákazka s využitím EKS
Z202113022
eks 20210623090023.06.2021
09:00
Kancelársky papier
Podlimitná zákazka s využitím EKS
Z202114698
eks 20210709140009.07.2021
14:00
Kancelárske potreby
Podlimitná zákazka s využitím EKS
Z202114854
eks 20210713090013.07.2021
09:00
Servis VZT a klimatizačných zariadení
Podlimitná zákazka s využitím EKS
Z202115527
eks 20210719142019.07.2021
14:20
Respirátor typ FFP2 bez výdychového ventilu
Podlimitná zákazka s využitím EKS
Z202115508
eks 20210720104020.07.2021
10:40
Laparoskopický morcelátor pre gynekologické zákroky - set
Podlimitná zákazka s využitím EKS
Z202116415
eks 20210729130029.07.2021
13:00
Sonda k ultrasonografickému prístroju Philips
Podlimitná zákazka s využitím EKS
Z202116500
eks 20210730090030.07.2021
09:00
Respirátor typ FFP3
Podlimitná zákazka s využitím EKS
Z202116810
eks 20210804100004.08.2021
10:00
Kontajner na biologický odpad
Podlimitná zákazka s využitím EKS
Z202117424
eks 20210823120023.08.2021
12:00
Jednorazové operačné oblečenie
Podlimitná zákazka s využitím EKS
Z202119097
eks 20211005120005.10.2021
12:00
Rukavice jednorazové nesterilné nitrilové
Podlimitná zákazka s využitím EKS
Z202119914
eks 20211013090013.10.2021
09:00
Dodávka inštalácia výmenníkovej stanice objektu Práčovňa
Podlimitná zákazka s využitím EKS
Z202120071
eks 20211020100020.10.2021
10:00
Pranie a chemické čistenie nemocničnej bielizne na obdobie 3 mesiacov
Podlimitná zákazka s využitím EKS
Z202120666
eks 20211026123026.10.2021
12:30
Rukavice sterilné latexové bezpúdrové
Podlimitná zákazka s využitím EKS
Z202121334
eks 20211106090006.11.2021
09:00
Chirurgický laser - 2 ks
Podlimitná zákazka s využitím EKS
Z202120862
eks 20211108090008.11.2021
09:00
Odborné prehliadky a odborné skúšky VTZ el. v zdravotníctve
Podlimitná zákazka s využitím EKS
Z202121952
eks 20211110110010.11.2021
11:00
Digitálny celotelový scaner
Podlimitná zákazka s využitím EKS
Z202121904
eks 20211115100015.11.2021
10:00
Vajcia
Podlimitná zákazka s využitím EKS
Z202122612
eks 20211119103019.11.2021
10:30
Strážna služba
Podlimitná zákazka s využitím EKS
Z202122380
eks 20211129080029.11.2021
08:00
Pranie a chemické čistenie nemocničnej bielizne na obdobie 3 mesiacov
Podlimitná zákazka s využitím EKS
Z202122378
eks 20211129080029.11.2021
08:00
Upgrade HW a SW diagnostickej stanice s migráciou licencií
Podlimitná zákazka s využitím EKS
Z202124028
eks 20211207110007.12.2021
11:00
Dodávka a výmena VN odpínačov a vybavenie trafostanice OPP
Podlimitná zákazka s využitím EKS
Z202124317
eks 20211213133013.12.2021
13:30
Oprava HRT tomografu
Podlimitná zákazka s využitím EKS
Z202124506
eks 20211221093021.12.2021
09:30
Strážna služba
Podlimitná zákazka s využitím EKS
Z202124624
eks 20211229093029.12.2021
09:30
Odberové súpravy na COVID-19
Podlimitná zákazka s využitím EKS
Z202125126
eks 20220104090004.01.2022
09:00
Rekonštrukcia rozdeľovača / zberača ÚK
Podlimitná zákazka s využitím EKS
Z202125099
eks 20220104100004.01.2022
10:00
Reagencie pre koagulometre
Podlimitná zákazka s využitím EKS
Z202124896
eks 20220104120004.01.2022
12:00
Repasované náplne do tlačiarní
Podlimitná zákazka s využitím EKS
Z202125255
eks 20220105145505.01.2022
14:55
Originálne náplne do tlačiarní
Podlimitná zákazka s využitím EKS
Z202125317
eks 20220111090011.01.2022
09:00
Repasované náplne do tlačiarní
Podlimitná zákazka s využitím EKS
Z202125268
eks 20220113140013.01.2022
14:00
Strážna služba
Podlimitná zákazka s využitím EKS
Z202245
eks 20220124090024.01.2022
09:00
Respirátor typ FFP3
Podlimitná zákazka s využitím EKS
Z2022436
eks 20220129090029.01.2022
09:00
Nákup 2 ks sanitiek VW Transporter s pohonom 4x4
Podlimitná zákazka s využitím EKS
Z2022276
eks 20220201110001.02.2022
11:00
Respirátor typ FFP2 bez výdychového ventilu
Podlimitná zákazka s využitím EKS
Z20221299
eks 20220226140026.02.2022
14:00
Jednorazové nesterilné rukavice latexové
Podlimitná zákazka s využitím EKS
Z20221056
eks 20220228100028.02.2022
10:00
Diagnostiká a spotrebný materiál pre analyzátor Cobas E411
Podlimitná zákazka s využitím EKS
Z20221557
eks 20220315110015.03.2022
11:00
Respirátor typ FFP2 bez výdychového ventilu
Podlimitná zákazka s využitím EKS
Z20222240
eks 20220323103023.03.2022
10:30
Tlačiarne a multifunkčné zariadenia
Podlimitná zákazka s využitím EKS
Z20222456
eks 20220330100030.03.2022
10:00
Rádioaktívny zdroj I 192 pre Microselectron
Podlimitná zákazka s využitím EKS
Z20222593
eks 20220330110030.03.2022
11:00
Plastový jednorazový riad
Podlimitná zákazka s využitím EKS
Z20222752
eks 20220404100004.04.2022
10:00
Skladovací a sušiaci kabinet pre endoskopy
Podlimitná zákazka s využitím EKS
Z20222867
eks 20220411120011.04.2022
12:00
Harmonický skalpel kompatibilný s generátormi GEN11
Podlimitná zákazka s využitím EKS
Z20223289
eks 20220428090028.04.2022
09:00
Reagencie pre hematologické analyzátory
Podlimitná zákazka s využitím EKS
Z20223815
eks 20220502090002.05.2022
09:00
Podložky pod chorých 60x90 cm
Podlimitná zákazka s využitím EKS
Z20224788
eks 20220523100023.05.2022
10:00
Vata buničitá
Podlimitná zákazka s využitím EKS
Z20224844
eks 20220524090024.05.2022
09:00
Strážna služba
Podlimitná zákazka s využitím EKS
Z20224588
eks 20220527080527.05.2022
08:05
Infúzne súpravy, spojovacie hadičky, transfúzne súpravy
Podlimitná zákazka s využitím EKS
Z20225228
eks 20220530080030.05.2022
08:00
Uzavretý odberový systém
Podlimitná zákazka s využitím EKS
Z20224932
eks 20220530080030.05.2022
08:00
Laparokopická zostava 2D/3D
Podlimitná zákazka s využitím EKS
Z20225687
eks 20220607110007.06.2022
11:00
Kontajner na biologický odpad
Podlimitná zákazka s využitím EKS
Z20226062
eks 20220615120015.06.2022
12:00
Kancelárske potreby
Podlimitná zákazka s využitím EKS
Z20226463
eks 20220622090022.06.2022
09:00
Kancelársky papier
Podlimitná zákazka s využitím EKS
Z20226702
eks 20220628120028.06.2022
12:00
Dodávka filtrov do VZT
Podlimitná zákazka s využitím EKS
Z20226943
eks 20220704083004.07.2022
08:30
Hadicové sety k artroskopickej pumpe FMS VUE I, FMS VUE II
Podlimitná zákazka s využitím EKS
Z20227918
eks 20220726130026.07.2022
13:00
Dodávkové vozidlo - 2 ks
Podlimitná zákazka s využitím EKS
Z20228147
eks 20220802100002.08.2022
10:00
Vajcia
Podlimitná zákazka s využitím EKS
Z202212329
eks 20221031100031.10.2022
10:00
Mobilný RTG prístroj s C-ramenom s pripojením do NIS
Podlimitná zákazka s využitím EKS
Z202213193
eks 20221111090011.11.2022
09:00
Automatizovaný systém na proces prípravy krvných zložiek
Podlimitná zákazka s využitím EKS
Z202213513
eks 20221111140011.11.2022
14:00
Originálne náplne do tlačiarní
Podlimitná zákazka s využitím EKS
Z202214647
eks 20221201101701.12.2022
10:17
Bodypletyzmograf
Podlimitná zákazka s využitím EKS
Z2023448
eks 20230130092830.01.2023
09:28
Rádioaktívny zdroj I 192 pre Microselectron
Podlimitná zákazka s využitím EKS
Z2023626
eks 20230203141003.02.2023
14:10
Respirátor typ FFP3
Podlimitná zákazka s využitím EKS
Z2023584
eks 20230206090006.02.2023
09:00
Laparokopická zostava 2D/3D
Podlimitná zákazka s využitím EKS
Z20231307
eks 20230303090003.03.2023
09:00
Respirátor typ FFP2 bez výdychového ventilu
Podlimitná zákazka s využitím EKS
Z20231718
eks 20230315090015.03.2023
09:00
Rozšírenie CT prístroja o 3D intervenčnú fukcionalitu
Podlimitná zákazka s využitím EKS
Z20231824
eks 20230316150516.03.2023
15:05
RTG lampa – náhradný diel
Podlimitná zákazka s využitím EKS
Z20232150
eks 20230327100027.03.2023
10:00
Plastový jednorazový riad
Podlimitná zákazka s využitím EKS
Z20233057
eks 20230424090024.04.2023
09:00
Zobrazovací systém 2D/3D pre laparoskopickú vežu
Podlimitná zákazka s využitím EKS
Z20233951
eks 20230515100015.05.2023
10:00
Harmonický skalpel kompatibilný s generátormi GEN11
Podlimitná zákazka s využitím EKS
Z20235072
eks 20230612100012.06.2023
10:00
Kontajner na biologický odpad a na ostré predmety
Podlimitná zákazka s využitím EKS
Z20236572
eks 20230704100004.07.2023
10:00
Hadicové sety k artroskopickej pumpe FMS VUE I, FMS VUE II
Podlimitná zákazka s využitím EKS
Z20238179
eks 20230809100009.08.2023
10:00
Kancelársky papier
Podlimitná zákazka s využitím EKS
Z20238456
eks 20230814090014.08.2023
09:00
Digitálny celotelový scaner
Podlimitná zákazka s využitím EKS
Z20238535
eks 20230815090015.08.2023
09:00
Optický koherentný tomograf s angiografiou pre oftalmológiu
Podlimitná zákazka s využitím EKS
Z20239660
eks 20230913090013.09.2023
09:00
Nákup 4 ks sanitných vozidiel Renault Trafic
Podlimitná zákazka s využitím EKS
Z20239702
eks 20230918090018.09.2023
09:00
Hlboko zmrazené polotovary
Podlimitná zákazka s využitím EKS
Z20239944
eks 20230920090020.09.2023
09:00
Hemodialyzačné prístroje
Podlimitná zákazka s využitím EKS
Z20239990
eks 20230921100021.09.2023
10:00
Batériový motorový systém pre traumatológiu
Podlimitná zákazka s využitím EKS
Z202310161
eks 20230926100026.09.2023
10:00
Uzavretý odberový systém
Podlimitná zákazka s využitím EKS
Z202310192
eks 20230926110026.09.2023
11:00
Endo rektálna / gastro manometria s pH metriou
Podlimitná zákazka s využitím EKS
Z202310226
eks 20230928090028.09.2023
09:00
Dodávka filtrov do VZT
Podlimitná zákazka s využitím EKS
Z202310375
eks 20231003100003.10.2023
10:00
Kraniotomický motorový systém s príslušenstvom
Podlimitná zákazka s využitím EKS
Z202310702
eks 20231006090006.10.2023
09:00
Rozšírenie komunikačného systému sestra-pacient, vrátane montáže a inštalácie zariadenia
Podlimitná zákazka s využitím EKS
Z202310734
eks 20231006120006.10.2023
12:00
Materiál ku ventilácii a podpore dýchania
Podlimitná zákazka s využitím EKS
Z202310774
eks 20231009100009.10.2023
10:00
RTG lampa – náhradný diel
Podlimitná zákazka s využitím EKS
Z202311372
eks 20231020100020.10.2023
10:00
Harmonické nožnice kompatibilné s generátorom USG-400
Podlimitná zákazka s využitím EKS
Z202311808
eks 20231030090030.10.2023
09:00
Zdravotnícke tlačivá a knihy
Podlimitná zákazka s využitím EKS
Z202311757
eks 20231030090030.10.2023
09:00
Vajcia
Podlimitná zákazka s využitím EKS
Z202311969
eks 20231031090031.10.2023
09:00
Analyzátory krvi – Bed side
Podlimitná zákazka s využitím EKS
Z202313099
eks 20231121090521.11.2023
09:05
Originálne náplne do tlačiarní
Podlimitná zákazka s využitím EKS
Z202313156
eks 20231123090023.11.2023
09:00
Transkraniálna terapia
Podlimitná zákazka s využitím EKS
Z202313729
eks 20231201123001.12.2023
12:30
Urologické prístroje k urologickým výkonom
Podlimitná zákazka s využitím EKS
Z202314268
eks 20231214120014.12.2023
12:00
Pekárenský tovar, čerstvé pečivo a cukrárenské výrobky
Zákazka s nízkou hodnotou
ÚVN-2-002/2024_002
uvo 20240119090019.01.2024
09:00
Ovocie, zelenina, zemiaky
Podlimitná zákazka bez elektronického trhoviska
VO 2024-001
uvo 20240124100024.01.2024
10:00
Rádioaktívny zdroj I 192 pre Microselectron
Podlimitná zákazka s využitím EKS
Z2024490
eks 20240205090005.02.2024
09:00
Vonkajšie VN a NN rozvody
Podlimitná zákazka bez elektronického trhoviska
ÚVN/VN
uvo 20240212080012.02.2024
08:00
Skúšky dlhodobej stability na RTG modalitách + rádioterapia 2024
Zákazka s nízkou hodnotou
UVN-2-4/2024-004
uvo 20240212100012.02.2024
10:00
Mlieko a mliečne výrobky
Verejná súťaž (Nadlimitná zákazka)
VO2024-003
uvo 20240212100012.02.2024
10:00
Operačný plášť
Zákazka s nízkou hodnotou
ÚVN-2-008/2024_008
uvo 20240213100013.02.2024
10:00
Antitrombotické činidlá
Zákazka s nízkou hodnotou
UVN-2-7/2024-007
uvo 20240213100013.02.2024
10:00
Systém na optometrické testovanie
Podlimitná zákazka s využitím EKS
Z2024819
eks 20240215100015.02.2024
10:00
Rekonštrukcia, nadstavba a prístavba pavilónu otorinolaryngológie a chirurgie hlavy a krku, zubného a kožného lekárstva
Verejná súťaž (Nadlimitná zákazka)
ÚVN/ORL
uvo 20240304080004.03.2024
08:00
Spotrebný materiál pre prístroj EVA NEXUS
Verejná súťaž (Nadlimitná zákazka)
VO2024-009
uvo 20240304100004.03.2024
10:00
Výmena VZT jednotiek pre operačné sály na gynekologkopôrodníckom oddelení
Zákazka s nízkou hodnotou
VO2024-018
uvo 20240313100013.03.2024
10:00
PE vrecia na komunálny , nebezpečný odpad a vrecia na pranie
Podlimitná zákazka s využitím EKS
Z20241762
eks 20240315100015.03.2024
10:00
Vajcia
Podlimitná zákazka s využitím EKS
Z20243108
eks 20240430090030.04.2024
09:00
Kancelársky papier
Podlimitná zákazka s využitím EKS
Z20243563
eks 20240517090017.05.2024
09:00
Diagnostiká a spotrebný materiál pre klinickú biochémiu
Verejná súťaž (Nadlimitná zákazka)
VO2024-027
uvo 20240520110020.05.2024
11:00
Čistiace prostriedky a pomôcky
Zákazka s nízkou hodnotou
UVN-2-37/2024-037
uvo 20240523100023.05.2024
10:00
Dodávka filtrov do VZT
Podlimitná zákazka s využitím EKS
Z20243949
eks 20240529090029.05.2024
09:00
CHIRURGICKÝ PAVILÓN – ZÁPADNÉ KRÍDLO – REKONŠTRUKCIA, PRÍSTAVBA A NADSTAVBA
Verejná súťaž (Nadlimitná zákazka)
01
uvo 20240531080031.05.2024
08:00
Farmaceutické výrobky
Verejná súťaž (Nadlimitná zákazka)
UVN-2-34/2024_034
uvo 20240612100012.06.2024
10:00
Papierová hygiena a dávkovače
Zákazka s nízkou hodnotou
ÚVN-2-53/2024_053
uvo 20240627090027.06.2024
09:00
Čistiace prostriedky a pomôcky
Zákazka s nízkou hodnotou
UVN-2-46/2024-046
uvo 20240628100028.06.2024
10:00
Harmonický skalpel, Staplery a zásobníky, Katre.
Podlimitná zákazka bez elektronického trhoviska
VO2024-054
uvo 20240702110002.07.2024
11:00
Laparoskopická veža pre gynekologické operačné výkony
Podlimitná zákazka bez elektronického trhoviska
UVN-2-61/2024-061
uvo 20240715100015.07.2024
10:00