PE vrecia na komunálny , nebezpečný odpad a vrecia na pranie

Informácie o zákazke

Informácie

Názov zákazky: PE vrecia na komunálny , nebezpečný odpad a vrecia na pranie
Kód zákazky: Z20241762
Postup: Podlimitná zákazka s využitím EKS
Druh: Tovary
Hlavný CPV: 19640000-4
Predpokladaná hodnota: 43 090,00 €

Termíny

Predkladanie ponúk: 15.3.2024 10:00
Vyhlásenie: 11.3.2024

Verejný obstarávateľ

Názov organizácie:
NUTS: -
Miesto dodania: Ružomberok, Ružomberok, Žilinský, Slovenská republika
Zdroj: EKS