Systém na optometrické testovanie

Informácie o zákazke

Informácie

Názov zákazky: Systém na optometrické testovanie
Kód zákazky: Z2024819
Postup: Podlimitná zákazka s využitím EKS
Druh: Tovary
Hlavný CPV: 33122000-1
Predpokladaná hodnota: 27 650,00 €

Termíny

Predkladanie ponúk: 15.2.2024 10:00
Vyhlásenie: 8.2.2024

Verejný obstarávateľ

Názov organizácie:
NUTS: -
Miesto dodania: Ružomberok, Ružomberok, Žilinský, Slovenská republika

Linky a dokumenty