Farmaceutické výrobky

Informácie o zákazke

Informácie

Názov zákazky: Farmaceutické výrobky
Kód zákazky: UVN-2-34/2024_034
Kód oznámenia: 12589 - MST
Postup: Verejná súťaž (Nadlimitná zákazka)
Druh: Tovary
Hlavný CPV: 33600000-6
Predpokladaná hodnota: 1 369 964,00 €

Termíny

Predkladanie ponúk: 12.6.2024 10:00
Vyhlásenie: 14.5.2024

Verejný obstarávateľ

Adresa: Gen. Miloša Vesela
03426 Ružomberok
NUTS: SK031 - Žilinský kraj
Miesto dodania: Gen. Miloša Vesela Ružomberok 03426 Slovensko
Zdroj:

Popis

Farmaceutické výrobky

Linky a dokumenty