Mesto Poprad

Zaregistrujte sa, aby ste videli všetky verejné zákazky

V zozname nižšie je zobrazených len prvých 5 aktívnych súťaží, kde možnosť zúčastniť sa čoskoro končí.
Aby ste mohli vidieť všetky zverejné súťaže, zaregistrujte sa. Registrácia je bezplatná a nezaberie viac ako 1 minútu.

Informácie o verejnom obstarávateľovi

Názov subjektu: Mesto Poprad
Adresa: Nábrežie Jána Pavla II.
Mesto: Poprad
PSČ: 05842
IČO: 00326470
DIČ: 2021031144
IČ DPH:
Neboli nájdené žiadne záznamy.
Názov Zdroj Ponuky do
Obstaranie interiérového vybavenia pre odborné učebne dvoch základných škôl v meste
Podlimitná zákazka s využitím EKS
Z20201007
eks 20200127120027.01.2020
12:00
Rozšírenie kapacity materskej školy - Obstaranie interiérového vybavenia pre materskú školu - kuchynka - spotrebiče
Podlimitná zákazka s využitím EKS
Z2020973
eks 20200128120028.01.2020
12:00
Obstaranie interiérového vybavenia pre odborné učebne dvoch základných škôl v meste
Podlimitná zákazka s využitím EKS
Z20201833
eks 20200210120010.02.2020
12:00
Modernizácia odbornej učebne ZŠ a MŠ v meste - Obstaranie IKT učebne
Podlimitná zákazka s využitím EKS
Z20205037
eks 20200529100029.05.2020
10:00
Modernizácia odbornej učebne ZŠ s MŠ v meste - Obstaranie interiérového vybavenia pre odborné učebne dvoch základných škôl v meste
Podlimitná zákazka s využitím EKS
Z202010215
eks 20200604100004.06.2020
10:00
Rozšírenie kapacity materskej školy - Obstaranie interiérového vybavenia pre materskú školu
Podlimitná zákazka s využitím EKS
Z202011505
eks 20200617120017.06.2020
12:00
Rozšírenie kapacity materskej školy - Obstaranie interiérového vybavenia pre materskú školu - kuchynka
Podlimitná zákazka s využitím EKS
Z202015957
eks 20200723120023.07.2020
12:00
Zabezpečenie strážnej služby v areáli priemyselného parku
Podlimitná zákazka s využitím EKS
Z202030377
eks 20201127120027.11.2020
12:00
Osobné motorové vozidlo pre potreby PCS
Podlimitná zákazka s využitím EKS
Z202033042
eks 20201218120018.12.2020
12:00
Zabezpečenie strážnej služby v areáli priemyselného parku
Podlimitná zákazka s využitím EKS
Z202033921
eks 20210104120004.01.2021
12:00
Dodanie nádob na biologicky rozložiteľný kuchynský odpad z domácností
Podlimitná zákazka s využitím EKS
Z20212265
eks 20210216120016.02.2021
12:00
Dodanie informačného systému právnych informácií
Podlimitná zákazka s využitím EKS
Z20217504
eks 20210426110026.04.2021
11:00
ZŠ - Rolba na ľadovú plochu
Podlimitná zákazka s využitím EKS
Z20218209
eks 20210504100004.05.2021
10:00
ZŠ - Rolba na ľadovú plochu
Podlimitná zákazka s využitím EKS
Z202111403
eks 20210611090011.06.2021
09:00
Mobilné telefónne služby
Podlimitná zákazka s využitím EKS
Z202120890
eks 20211110120010.11.2021
12:00
Obnova hracích prvkov na detských ihriskách v meste Poprad
Podlimitná zákazka s využitím EKS
Z20226002
eks 20220628100028.06.2022
10:00
Nové hracie prvky na detských ihriskách - Projekt MPSVaR
Podlimitná zákazka s využitím EKS
Z20226294
eks 20220704100004.07.2022
10:00
Obnova hracích prvkov na detskom ihrisku vo vnútrobloku Francisciho v Poprade
Podlimitná zákazka s využitím EKS
Z20229084
eks 20220830110030.08.2022
11:00
Pracovná plošina na automobilovom skriňovom podvozku
Podlimitná zákazka s využitím EKS
Z20242240
eks 20240405100005.04.2024
10:00
Pracovná plošina na automobilovom skriňovom podvozku
Podlimitná zákazka s využitím EKS
Z20242582
eks 20240415100015.04.2024
10:00
Vypracovanie prípravnej a projektovej dokumentácie obnovy a výkon činnosti odborného autorského dohľadu počas realizácie stavby - Rekonštrukcia Meštianskeho domu súp. č. 1740, 1741 – Spišská Sobota
Zákazka s nízkou hodnotou
VPD_04_2023_PO
uvo 20240513100013.05.2024
10:00
"Vypracovanie projektovej dokumentácie stavby pre územné rozhodnutie (DÚR), pre stavebné povolenie (DSP), pre realizáciu stavby (DRS) a výkon činnosti odborného autorského dohľadu stavby : Most Západ – I/18“
Podlimitná zákazka bez elektronického trhoviska
507 475
uvo 20240613090013.06.2024
09:00
Vypracovanie projektovej dokumentácie stavby pre územné rozhodnutie (DÚR), pre stavebné povolenie (DSP), pre realizáciu stavby (DRS) a výkon činnosti odborného autorského dohľadu stavby : Most Západ – I/18
Zákazka s nízkou hodnotou
507717
uvo 20240614090014.06.2024
09:00
ZŠ - Rolba na ľadovú plochu
Podlimitná zákazka s využitím EKS
Z20244964
eks 20240625100025.06.2024
10:00