Pracovná plošina na automobilovom skriňovom podvozku

Informácie o zákazke

Informácie

Názov zákazky: Pracovná plošina na automobilovom skriňovom podvozku
Kód zákazky: Z20242240
Postup: Podlimitná zákazka s využitím EKS
Druh: Tovary
Hlavný CPV: 34115000-6
Predpokladaná hodnota: 214 495,00 €

Termíny

Predkladanie ponúk: 5.4.2024 10:00
Vyhlásenie: 28.3.2024

Verejný obstarávateľ

Názov organizácie: Mesto Poprad
Adresa: Nábrežie Jána Pavla II.
05842 Poprad
NUTS: -
Miesto dodania: Poprad, Poprad, Prešovský, Slovenská republika
Zdroj: EKS