Vyhlásené obstarávania

Chcete vidieť všetky zverejnené zákazky?

Bezplatne sa môžete zaregistrovať a po pihlásení získať prístup k všetkým zverejneným zákazkám...

Chcete v zákazkách vyhľadávať?

Objednajte si náš premium účet a získajte spolu s vyhľadávaním v zákazkách aj e-mailové odosielanie oznámení o nových zákazkach každé ráno...

Zverejnené zákazky

Názov Zdroj Ponuky do Zadávateľ
Nákup rúr pre organizačnú zložku OZ Považie - časť „C“- výzva č. 01/2024
Dynamický nákupný systém

20240304070004.03.2024
07:00
LESY Slovenskej republiky, štátny podnik
DNS Geodetické služby pre OZ Považie výzva č. 003/2024
Dynamický nákupný systém

20240304070004.03.2024
07:00
LESY Slovenskej republiky, štátny podnik
Nákup kameniva pre organizačnú zložku OZ Považie, Lesná správa Nitrianske Pravno, lokalita Pod Gaštanom, časť A (bez dopravy), výzva č. 05/2024
Dynamický nákupný systém

20240304070004.03.2024
07:00
LESY Slovenskej republiky, štátny podnik
Zabezpečenie zhodnotenia/zneškodnenia nezákonne umiestneného nebezpečného odpadu – Myjava - Priepasné
Dynamický nákupný systém

20240304080004.03.2024
08:00
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
I00A1ND50011 IPR Rekonštrukcia a rozšírenie HS a priľahlých priestorov v SO47 – dodávka a montáž zariadení
Verejná súťaž
496606
20240304080004.03.2024
08:00
Jadrová a vyraďovacia spoločnosť, a.s.
Rekonštrukcia, nadstavba a prístavba pavilónu otorinolaryngológie a chirurgie hlavy a krku, zubného a kožného lekárstva
Verejná súťaž
ÚVN/ORL
20240304080004.03.2024
08:00
Ústredná vojenská nemocnica SNP Ružomberok - FN
Krmivo pre ryby
Podlimitná zákazka s využitím EKS
Z20241365
20240304080004.03.2024
08:00
- - -
Archívne boxy, škatule, stojany a spisové dosky
Podlimitná zákazka s využitím EKS
Z20241381
20240304080004.03.2024
08:00
- - -
Filamenty
Podlimitná zákazka s využitím EKS
Z20241453
20240304080004.03.2024
08:00
- - -
Kardioplegický prívodný systém
Podlimitná zákazka s využitím EKS
Z20241411
20240304080504.03.2024
08:05
- - -
Náhradné diely na autobusy Sor NB12, NB18
Podlimitná zákazka s využitím EKS
Z20241424
20240304081504.03.2024
08:15
- - -
Hlboko zmrazené výrobky
Podlimitná zákazka s využitím EKS
Z20241444
20240304082804.03.2024
08:28
- - -
Chlieb a pečivo
Podlimitná zákazka s využitím EKS
Z20241442
20240304082804.03.2024
08:28
- - -
Tlač propagačného materiálu podľa zadanej špecifikácie
Prieskum trhu

20240304083004.03.2024
08:30
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Tonery
Podlimitná zákazka s využitím EKS
Z20241205
20240304083004.03.2024
08:30
- - -
Náhradné diely na autobusy Sor NB12, NB18
Podlimitná zákazka s využitím EKS
Z20241425
20240304084504.03.2024
08:45
- - -
Dezinfekčné prostriedky-plochy a nástroje


20240304090004.03.2024
09:00
Fakultná nemocnica Trenčín, Legionárska 28, 911 71 Trenčín
Trafostanica vo výrobnom závode EQUUS a.s.
Prieskum trhu

20240304090004.03.2024
09:00
EQUUS a.s.
Kartónové balenie a paletovací systém
Prieskum trhu

20240304090004.03.2024
09:00
EQUUS a.s.
Obstaranie dojárne a kŕmnych pásov
Prieskum trhu

20240304090004.03.2024
09:00
AGROSPOL Kalinovo, s.r.o.
Nákup klincov pre OZ Semenoles na rok 2024- časť „B“ - výzva č. 32-1
Dynamický nákupný systém

20240304090004.03.2024
09:00
LESY Slovenskej republiky, štátny podnik
Nákup kameniva pre organizačnú zložku OZ Poľana- Slovenská Ľupča, časť A - bez dopravy na 1.polrok 2024
Dynamický nákupný systém

20240304090004.03.2024
09:00
LESY Slovenskej republiky, štátny podnik
Nákup kameniva pre OZ Východ časť A (bez dopravy) - výzva č. 22 LS Svinica , LS Slanec
Dynamický nákupný systém

20240304090004.03.2024
09:00
LESY Slovenskej republiky, štátny podnik
Nákup kameniva pre OZ Východ časť A (bez dopravy) - výzva č. 23 LS Smolník
Dynamický nákupný systém

20240304090004.03.2024
09:00
LESY Slovenskej republiky, štátny podnik
Nákup kameniva pre OZ Východ časť A (bez dopravy) - výzva č. 24 LS Betliar
Dynamický nákupný systém

20240304090004.03.2024
09:00
LESY Slovenskej republiky, štátny podnik