Geodetické služby OZ Karpaty výzva č. 1 Biela Hora

Informácie o zákazke

Informácie

Názov zákazky: Geodetické služby OZ Karpaty výzva č. 1 Biela Hora
Kód zákazky:
Postup: Dynamický nákupný systém
Druh: Služby
Hlavný CPV: 71354300-7
Predpokladaná hodnota: 5 000,00 €

Termíny

Predkladanie ponúk: 29.4.2024 09:00
Vyhlásenie: 18.4.2024

Verejný obstarávateľ

Adresa: Námestie SNP
97566 Banská Bystrica
NUTS: SK021 - Trnavský kraj
Miesto dodania: Jablonica, Šaštín-Stráže
Zdroj: Webové sídlo obstarávateľa