Poskytovanie služieb harvesterovými technológiami (viacoperačné technológie) - časť E - výzva č. 123/2024

Informácie o zákazke

Informácie

Názov zákazky: Poskytovanie služieb harvesterovými technológiami (viacoperačné technológie) - časť E - výzva č. 123/2024
Kód zákazky:
Postup: Dynamický nákupný systém
Druh: Služby
Hlavný CPV: 77210000-5
Predpokladaná hodnota: 11 775,00 €

Termíny

Predkladanie ponúk: 29.4.2024 09:00
Vyhlásenie: 16.4.2024

Verejný obstarávateľ

Adresa: Námestie SNP
97566 Banská Bystrica
NUTS: SK031 - Žilinský kraj
Miesto dodania: Oravský Podzámok
Zdroj: Webové sídlo obstarávateľa