Potraviny 2

Informácie o zákazke

Informácie

Názov zákazky: Potraviny 2
Kód zákazky: 101/2024
Postup: Verejná súťaž (Nadlimitná zákazka)
Druh: Food
Hlavný CPV: 03142500-3
Predpokladaná hodnota: 99 124,00 €

Termíny

Predkladanie ponúk: 22.7.2024 10:00
Vyhlásenie: 25.6.2024

Verejný obstarávateľ

Adresa: Vazovova
81243 Bratislava - mestská časť Staré Mesto
NUTS: SK - SLOVENSKO
Miesto dodania: Študentské jedálne ÚZ ŠDaJ STU v Bratislave
Zdroj: