CPV kód | 03142500-3

Zoznam zákaziek pre CPV 03142500-3

Kód Názov Zdroj Predkladanie ponúk Zadávateľ
VO01 Dodávka potravín pre Vzdelávacie a doškoľovacie zariadenia VS – Financie Tatranská Lomnica
Zákazka s nízkou hodnotou
2024030808.03.2024 Vzdelávacie a doškoľovacie zariadenie VS - Financie Tatranská Lomnica

Chcete vidieť všetky zákazky pre toto CPV?

Objednajte si naše služby a získajte okrem možnosti vyhľadávať verejné zákazky podľa CPV aj množstvo ďalších funkcií...