REFAM s.r.o.

Zaregistrujte sa, aby ste videli všetky verejné zákazky

V zozname nižšie je zobrazených len prvých 5 aktívnych súťaží, kde možnosť zúčastniť sa čoskoro končí.
Aby ste mohli vidieť všetky zverejné súťaže, zaregistrujte sa. Registrácia je bezplatná a nezaberie viac ako 1 minútu.

Informácie o verejnom obstarávateľovi

Názov subjektu: REFAM s.r.o.
Adresa: Staničná 6
Mesto: Galanta
PSČ: 924 01
IČO: 46124934
DIČ:
IČ DPH:
Názov Zdroj Ponuky do
„Odvoz a spracovanie biologicky rozložiteľného kuchynského odpadu a použitého jedlého oleja “
Verejná súťaž (Nadlimitná zákazka - reverz)
19/ME/2024
ezakazky 20240730090030.07.2024
09:00
Základné potraviny pre SUBSIDIUM -špecializované zariadenie a zariadenie pre seniorov
Verejná súťaž (Nadlimitná zákazka - reverz)
20/ME/2024
ezakazky 20240802090002.08.2024
09:00
Názov Zdroj Ponuky do
„Dodanie potravín pre Gastro DS, s.r.o.“
Verejná súťaž (Nadlimitná zákazka - reverz)
17/ME/2024
ezakazky 20240402090002.04.2024
09:00
Dodanie potravín pre Základnú školu s materskou školou, Dostojevského ulica 2616/25, 058 01 Poprad
Verejná súťaž (Nadlimitná zákazka)
16/ME/2024
ezakazky 20240403090003.04.2024
09:00
Základné potraviny pre „VINIČKY“, Zariadenie sociálnych služieb Nitra,
Verejná súťaž (Nadlimitná zákazka - reverz)
18/ME/2024
ezakazky 20240603090003.06.2024
09:00