„Dodanie potravín pre Gastro DS, s.r.o.“

Informácie o zákazke

Informácie

Názov zákazky: „Dodanie potravín pre Gastro DS, s.r.o.“
Kód zákazky: 17/ME/2024
Postup: Verejná súťaž (Nadlimitná zákazka - reverz)
Druh: Food
Hlavný CPV: 15000000-8
Predpokladaná hodnota: 1 098 318,00 €

Termíny

Predkladanie ponúk: 2.4.2024 09:00
Vyhlásenie: 15.3.2024

Verejný obstarávateľ

Názov organizácie: REFAM s.r.o.
Adresa: Staničná 6
924 01 Galanta
NUTS: SK - SLOVENSKO
Miesto dodania: Obchodné meno: Gastro DS, s.r.o. Sídlo: Alžbetínske námestie 1203 929 01 Dunajská Streda
Zdroj: