Základné potraviny pre SUBSIDIUM -špecializované zariadenie a zariadenie pre seniorov

Informácie o zákazke

Informácie

Názov zákazky: Základné potraviny pre SUBSIDIUM -špecializované zariadenie a zariadenie pre seniorov
Kód zákazky: 20/ME/2024
Postup: Verejná súťaž (Nadlimitná zákazka - reverz)
Druh: Food
Hlavný CPV: 15000000-8
Predpokladaná hodnota: 359 276,00 €

Termíny

Predkladanie ponúk: 2.8.2024 09:00
Vyhlásenie: 8.7.2024

Verejný obstarávateľ

Názov organizácie: REFAM s.r.o.
Adresa: Staničná 6
924 01 Galanta
NUTS: SK - SLOVENSKO
Miesto dodania: SUBSIDIUM - špecializované zariadenie, a zariadenie pre seniorov , Betliarska ulica č.18, 048 01 Rožňava
Zdroj: